Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Atlas van de rechtspraktijk in Juristenkijk

22 nov 2013 16:52 | AKMI

De Atlas van de rechtspraktijk is een van de grote projecten van het onderzoeksprogramma Legal Management, dat mede tot stand is gekomen door een samenwerking tussen alle HBO-Rechtenopleidingen in Nederland. Het geeft een samenhangend overzicht van alle juridische functies in Nederland, compleet met digitale kaart, waar ruim 1500 organisaties in zijn opgenomen.

Vanuit het onderzoeksprogramma is er bij het tot stand komen van de Atlas van de rechtspraktijk intensief contact geweest met het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). V&J heeft gegevens aangeleverd over het aantal juridische functies bij het Rijk en is zeer geïnteresseerd in de Atlas en het onderliggende arbeidsmarktonderzoek. Ivar Timmer van het onderzoeksprogramma Legal Management is via V&J gevraagd een toelichtend artikel over de Atlas te schrijven voor een editie van Juristenkijk.

Juristenkijk is het blad van de vereniging van overheidsjuristen, waar enkele honderden juristen die werkzaam zijn bij Rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen bij zijn aangesloten.

Artikel

Timmer, Ivar (2013). Atlas van de rechtspraktijk brengt in kaart waar juristen werken . In: Juristenkijk - nummer 15 - november 2013, p. 5-7