Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Animatiefilm: het lectoraat Community Care in 2 minuten

5 nov 2013 12:36 | AKMI

Lectoraten: we horen en lezen er steeds meer en vaker over. Maar het is niet altijd voor iedereen duidelijk wat de medewerkers binnen een lectoraat precies doen. Het lectoraat Community Care liet daarom een korte animatie maken over zijn doelen. Daarin wordt in 2 minuten duidelijk waar het lectoraat zich voor inzet.

De animatie is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Communicatie en kunstenaar Martijn van Gemert. Het geeft het kerndoel van het lectoraat Community Care weer: er voor zorgen dat mensen met een beperking, net als anderen, deel kunnen nemen aan de samenleving.

Onderzoeksthema's

Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren, probeert het lectoraat onderwijs, de beroepspraktijk en wetenschap aan elkaar te verbinden. Centrale onderzoeksthema's zijn 1) informele zorg en samenwerking met professionals, 2) netwerkontwikkeling en -versterking en 3) sociale inclusie en de rol van beroepskrachten daarbij.

Resultaten

De resultaten uit de diverse onderzoeken worden vertaald naar het onderwijs om op die manier aanstaande professionals te leren hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ook mensen die niet zelfstandig kunnen participeren, mee kunnen doen.

De animatie is te bekijken via het HvAVideo-kanaal op YouTube .