Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Publicatie 'Het mooie is dat je er niet alleen voor staat'

1 okt 2013 09:33 | AKMI

Judith Metz en Jolanda Sonneveld van het lectoraat Youth Spot hebben een boek geschreven over Individuele Begeleiding in het jongerenwerk dat is uitgegeven door SWP.

Het boek is een eerste stap in een gedegen methodiekontwikkeling van individuele begeleiding van jongeren. Het brengt overzichtelijk in beeld wat de afgelopen decennia in de wetenschappelijke en vakliteratuur, projectbeschrijvingen en evaluaties is geschreven over de betekenis en uitvoering van individuele begeleiding in het jongerenwerk.

Onderzoeksrapport

Naast deze literatuurstudie verschijnt in het voorjaar van 2014 het onderzoekrapport over de werking en resultaten van Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Hiervoor worden zeven Amsterdamse uitvoeringspraktijken onderzocht en vergeleken met de bevindingen uit de literatuur. Zie hier voor meer informatie over het totale onderzoeksproject.

Publicatie

Metz, J., Sonneveld, J., (2012). 'Het mooie is dat je er niet alleen voor staat' . Literatuuronderzoek naar Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Uitgave: SWP, Amsterdam.