Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Methodiek beschrijving opgenomen in databank Effectieve Sociale Interventies

26 aug 2013 10:04 | AKMI

De door Youth Spot en Marten Bos ontwikkelde methodiek Dialoog Jongerenwerk en homoseksualiteit is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. De databank bevat beschrijvingen van methodieken die eerder succesvol zijn toegepast in de sociale sector.

De Dialoogmethode is gericht op jongerenwerkers en andere sociaal-agogische professionals die met jongeren werken. Doel van de methode is om hen praktische handvatten te bieden om in hun werk om te gaan met homovijandig gedrag en met jongeren die worstelen met homoseksuele gevoelens.

Dialoogbijeenkomsten

De methode bestaat uit dialoogbijeenkomsten tussen trainers, homoseksuele gesprekspartners en jongerenwerkers, gevolgd door trainingsbijeenkomsten waar jongerenwerkers opgedane kennis verwerken en vertalen naar activiteiten. In een intern evaluatieonderzoek lijkt de methode veelbelovend als het gaat om bewustwording van de problematiek rond homoseksualiteit en homovijandigheid.

Stadsdelen

Homovijandig gedrag van jongeren was voor Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam aanleiding om Youth Spot de opdracht te geven voor de ontwikkeling van de methodiek. De methodiek is in vijf Amsterdamse stadsdelen toegepast en doorontwikkeld.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Sonneveld, projectmedewerker Youth Spot, j.j.j.sonneveld@hva.nl of 06-21156083.

Methodiek Dialoog Jongerenwerk en homoseksualiteit