Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Youth Spot doet onderzoek naar Individuele Begeleiding

7 sep 2012 16:08 | AKMI

Het lectoraat Youth Spot voert in samenwerking met de minor Jongerenwerk in de grote stad onderzoek uit naar Individuele Begeleiding.

Maar liefst 28 studenten zijn gedurende vijf maanden in 7 verschillende jongerenwerkprojecten aan de slag met documentanalyse, observaties, diepte-interviews en enquetes.

De uitkomsten van het studentenwerk worden door onderzoekers van Youth Spot gebundeld tot een onderzoeksrapportage en een methodiekbeschrijving van Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Spannend aan het onderzoek dit jaar is dat Individuele Begeleiding binnen het jongerenwerk recent sterk in ontwikkeling is, waardoor studenten pionierswerk zullen gaan verrichten.

Het onderzoek naar Individuele Begeleiding is reeds de derde aflevering van het Youth Spot project Portfolio Jongerenwerk. Jongerenwerkers, opleidingen, aanbieders en overheid hebben dringend behoefte aan inzicht in de werking en de resultaten van het jongerenwerk. Daarom beschrijft Youth Spot jaarlijks van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een type jongerenwerk-activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach. Het eerste jaar betrof het onderzoek naar De Inloop en vorig jaar onderzoek naar Ambulant Jongerenwerk.

Voor meer informatie zie: https://www.hva.nl/kenniscentrum-dmr/project/portfolio-jongerenwerk/ of mail j.j.j.sonneveld@hva.nl

Publicatie:

Metz, J. (2012) 'Het mooie is dat je er niet alleen voor staat' Literatuuronderzoek naar Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Uitgave: Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.

Tussenproduct van Portfolio Jongerenwerk aflevering 3; Individuele Begeleiding.