Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vacature onderzoeksstage corruptie, fraude & integriteit

5 sep 2012 09:58 | AKMI

De kranten berichten bijna dagelijks over organisaties waarin fraude, corruptie of andere integriteitsschendingen voorkomen. Door onderzoek wil het lectoraat Management van Cultuurverandering (onderdeel van Urban Management) de cultuur van deze organisaties blootleggen.

In juni van dit jaar is daarom gestart met de Close Watch Group Integriteit onder leiding van onderzoeksleider Meike Unger MSc en lector dr. Alex Straathof. Deze groep doet onderzoek naar risicosignalen die duiden op niet-integere organisatieculturen. Het doel is om een praktische theorie te ontwikkelen, zodat signalen uit de media een beeld geven van wat er binnen organisaties gebeurt.

Dit najaar nemen we als eerste de Bouw- en Vastgoedsector onder de loep. Aan de hand van onderzoek naar de 'Bouwfraude' en de zogenaamde 'klimopzaak', die zich bij Bouwfonds en Philips-pensioenfonds heeft voorgedaan, brengen we risicosignalen in kaart. Ook zullen we mensen uit het veld interviewen.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  • Welke voorvallen hebben zich voorgedaan die als fraude zijn aangemerkt in de pers?
  • Wat is er precies gebeurd?
  • Welke regels zijn in het geding geweest?
  • Wat zijn relevante juridische en andere kaders waaraan de betreffende organisaties zich dienen te houden?
  • Was er hier sprake van een menselijke fout, frauduleus gedrag van een eenling, opzettelijke fraude gepleegd door een groep of betrof het fraude door samenwerking tussen meerdere organisaties?
  • Welke voorspellingen over cultuur zijn er te maken op basis van de geconstateerde risicosignalen?

Per direct zijn we op zoek naar studenten die in het kader van hun stage, afstuderen of uit andere interesse mee willen helpen culturele patronen in de sector bloot te leggen. Ons doel is om een diverse Close Watch Group samen te stellen. Studenten uit verschillende studierichtingen en zowel van de UVA als de HvA zijn van harte welkom in ons onderzoeksteam.

Heb je interesse of wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact op met de onderzoekscoördinator: Meike Unger, m.unger@hva.nl of 06-42245266