Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Studium Generale met Suzanna Jansen

29 aug 2012 15:18 | AKMI

De lectoraten "Outreachend werken en Innovatie" en "Armoede & Participatie" nodigen je van harte uit voor een Studium Generale om samen het nieuwe academische jaar in te luiden. Tot ons grote plezier hebben wij Suzanna Jansen hiervoor bereid gevonden. Suzanna Jansen is auteur van het inmiddels veel besproken boek Het pauperparadijs en recentelijk ook van De hemel is goud, biografie van een race , dit boek verkent de grens tussen ambitie en overmoed.

" Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis beschrijft journaliste Suzanna Jansen (1964) anderhalve eeuw Nederlandse armoede en wat daar aan gedaan werd, te beginnen met het heropvoedingexperiment in Veenhuizen in Drenthe. Jansen ontdekte dat haar overgrootmoeder in 1856 werd geboren in een van de drie grote gestichten in Veenhuizen. Hier probeerde men sinds 1823 wezen, landlopers, arme stadsgezinnen en andere arme sloebers via hard werken, tucht en orde her op te voeden tot nuttige, keurige burgers. Een goed en toegankelijk geschreven, heel boeiend en aangrijpend stuk sociale geschiedenis. Honderd jaar pogingen om de sociale onderklasse te verheffen is erin verbonden met de persoonlijke geschiedenis van een familie die hiermee van doen had, zich aan de ellende, de vernederingen en het onrecht wist te ontworstelen en 'van een dubbeltje een kwartje' werd." Het pauperparadijs is bekroond met de Vrouw en Kultuur Debuutprijs 2010. Na een korte introductie van Roeland van Geuns (lector Armoede & Participatie) en de lezing van Suzanna Jansen, discussiëren wij hierover onder het genot van een drankje en een hapje.

Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden.