Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

RAAK subsidie voor onderzoek “Wie helpt de hulpverlener”

2 jul 2012 18:48 | AKMI

Het is zover! Het lectoraat implementatie in de jeugdzorg kan samen met Altra (jeugd en opvoedhulp en speciaal onderwijs) en Spirit (jeugd en opvoedhulp) de komende twee jaar aan de slag met het project 'Wie helpt de hulpverlener'.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van de jeugdzorg. Voor jeugdzorgwerkers betekent dit dat er allerlei nieuwe eisen en nieuwe methoden op hen afkomen.

In de jeugdzorg wordt gewerkt met evidence based (op wetenschappelijk bewijs gebaseerde) en practice based (op praktijkervaring gebaseerde) interventies. Het werken met deze interventies roept bij jeugdzorgwerkers vragen op over de mate van flexibiliteit die bij de uitvoering van interventies mogelijk is en over de werkzame elementen die minimaal toegepast moeten worden.

Uit onderzoek is inmiddels bekend dat gerichte ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies een goede manier is om dergelijke vragen te beantwoorden en een kwalitatief goede uitvoering van interventies te waarborgen. Twee grote Amsterdamse jeugdzorginstellingen en het lectoraat implementatie in de jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam hebben daarom, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe zij hun manieren van ondersteuning-op-de-werkvloer verder kunnen ontwikkelen.

Leonieke Boendermaker, lector implementatie in de jeugdzorg: "We zijn enorm blij met deze subsidie want het biedt de mogelijkheid nieuwe kennis en inzichten op te doen over de meest wenselijke inhoud en aanpak van de ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies. We gaan in dit project met een ontwikkelgroep van professionals uit de beide instellingen, onderzoekers, docenten (en studenten) van de HvA en deskundigen van kennisinstellingen (UvA, NJi) aan de slag om de bestaande manier waarop ondersteuning geboden wordt te innoveren. We doen dat op basis van informatie die we vergaren in drie deelonderzoeken, waarbij we de do's en don'ts in kaart brengen van de ondersteuning bij evidence based interventies en ook de ervaringen met de huidige manieren van intervisie, supervisie, werkbegeleiding ed. in kaart brengen. Ik heb enorm veel zin om ermee aan de slag te gaan."

Meer informatie: dr. Leonieke Boendermaker, l.boendermaker@hva.nl