Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

RAAK subsidie voor onderzoek schuldhulpverlening

2 jul 2012 18:45 | AKMI

Steeds meer mensen hebben te maken met problematische schulden. Veel van hen kloppen uiteindelijk aan bij de gemeentelijke schuldhulpverlening om geholpen te worden. Een deel van de 'oplossing' wordt vaak gezocht in het vergroten van de financiële vaardigheden door middel van allerlei trainingen. Het lijkt erop dat mensen vaak niet of onvoldoende gemotiveerd zijn om aan dergelijke trainingen deel te (blijven) nemen. Onbekend is hoe motivatie voor deelname aan dergelijke trainingen tot stand komt en op niveau kan blijven.

Het Kenniscentrum Maatschappij en Recht heeft samen met een aantal schuldhulpverlenings-organisaties een aanvraag ingediend voor een RAAK-subsidie om een methodiek te ontwikkelen waarmee de motivatie van schuldenaren om deel te nemen aan dergelijke trainingen op het gewenste niveau wordt gekregen en gehouden. Deze methodiek wordt in dit project ook geïmplementeerd en op haar effectiviteit voor zowel het blijven deelnemen aan de training als op het meer duurzame gevolg in termen van financiële vaardigheden geëvalueerd. Op 22 juni hebben we bericht gekregen dat deze subsidie-aanvraag is toegekend en vanaf 1 december gaan we met het project aan de slag!

Meer informatie: dr. Roeland van Geuns, r.van.geuns@hva.nl