Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samenwerkingspartners

Het lectoraat Youth Spot bestaat uit drie cirkels die elkaar gedeeltelijk overlappen en aanvullen. Cirkel 1: Professionalisering, praktijkontwikkeling en profilering door praktijkgericht onderzoek volgens de partnership approach. Cirkel 2: Landelijke samenwerking in onderzoek naar jongerenwerk. Cirkel 3: Expertise­netwerk Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl voor alle Amsterdamse jongerenwerkers (nog in ontwikkeling).

Samenwerkingspartners Youth Spot

Cirkel 1 bestaat met ingang van 1 januari 2015 uit:

Cirkel 2 betreft landelijke samenwerking in onderzoek naar jongerenwerk. Naast de leden van cirkel 1, wordt cirkel 2 aangevuld met:

Gepubliceerd door  AKMI 2 november 2016