Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Stedelijk Sociaal Werken

Voorheen Outreachend Werken en Innoveren

'Street level' professionals in stedelijke wijkteams gaan in de nabijheid van burgers in kwetsbare posities opereren. Samen met informele ondersteuners gaan deze 'nieuwe' professionals vorm geven aan de decentralisaties in het sociale domein. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken volgt deze ontwikkeling en doet suggesties voor verbetering. Dit is de kern van de koers die het lectoraat gaat volgen in de komende jaren.

Nabij sociaal werk

De decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning hebben als gevolg dat nabije sociale werkers gaan zoeken naar een nieuwe mix van formele en informele zorg. De gemeenten in de metropoolregio zien graag nieuwe oplossingen. Meer maatschappelijke participatie of meer bewegen in plaats van dure medische zorg of zware professionele begeleiding.

De samenwerking tussen wijkteams en informele ondersteuners is in werkelijkheid nog maar net op gang gekomen en nog nauwelijks in kaart gebracht. Ook is de werkwijze en de meerwaarde van maatschappelijke participatie nog maar net verkend of bewezen. Het lectoraat richt zich daarom de komende drie jaar vooral op de ervaringen, dilemma’s, keuzes en oplossingsrichtingen van formele en informele partijen.

Gepubliceerd door  AKMI 12 juli 2017

dhr.  Dr. A.P.M. Veldboer (Lex)

Lector Stedelijk Sociaal Werken

Tel: 0621157589
a.p.m.veldboer@hva.nl
Bekijk profiel