Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Community Care

Onderzoeksprogramma en lectoraat richten zich op deelname van mensen met beperkingen aan de samenleving en dan vooral op de voorwaarden om volwaardige deelname mogelijk te maken: zorg ín en zorg dóór de samenleving.

 Binnen het programma staan drie thema’s centraal:

  • Informele zorg en de samenwerking met de professionele zorg- en dienstverlening
  • Netwerkontwikkeling – en versterking
  • Sociale Inclusie en de rol van beroepskrachten hierbij

Als onderdeel van de HvA speelt ook het lectoraat Community Care in op grootstedelijke vraagstukken: een relatief grote concentratie van mensen met een zorgvraag en een hyperdiverse bevolking, waardoor de sociale cohesie onder druk staat.

Een belangrijk aandachtspunt binnen Community Care is natuurlijk de rol van de professionals: wat moeten zij doen en wat laten om mensen met beperkingen in staat te stellen mee te doen en wat is de invloed hierop van de grootstedelijke context .

Het onderzoeksprogramma en lectoraat Community Care proberen antwoorden te vinden op deze vragen door – al dan niet in opdracht – onderzoek uit te voeren en de uitkomsten ervan te vertalen naar de opleidingen van (aanstaande) professionals. Waar dat kan, betrekken zij docenten en studenten actief bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Daarnaast biedt het lectoraat op het bachelor niveau een minor Community Care aan en verzorgt het bij- en nascholingsaanbod rond de thema’s die in het programma centraal staan.

Gezien de inhoud van het onderzoeks- en onderwijsprogramma van Community Care werkt het lectoraat intersectoraal en daarmee domeinoverstijgend.

Gepubliceerd door  AKMI 19 september 2016

mw.  dr. ir. M.H. Kwekkeboom (Rick)

IMG_5549_portret_staand_Rick Kwekkeboom_hr

Lector Community Care

r.kwekkeboom@hva.nl
Bekijk profiel