Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Armoede Interventies

Het lectoraat Armoede Interventies wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit en professionaliteit van uitvoerders binnen het sociale domein gericht op het vergroten van de zelfsturing en participatie van de inwoners van Amsterdam.

Het lectoraat gaat ervan uit dat publieke dienstverleners hun inspanningen richten op die burgers die (nog) niet in staat zijn regie op hun eigen leven te voeren. Dienstverleners zouden dat bovendien zo moeten doen dat zij deze zelfsturing bevorderen en tegengaan dat burgers afhankelijk(er) worden van instanties.

De professionele uitvoering moet – om effectief te zijn – ook selectief zijn. Niet iedere burger krijgt dezelfde ondersteuning, maar iedere burger krijgt wel die ondersteuning die nodig is om zoveel mogelijk regie op het eigen leven te krijgen en te behouden. Dit betekent dat dienstverleners een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod moeten ontwikkelen.

 

Onderzoeksfocus 

Het onderzoek van het lectoraat richt zich op:

  • het bevorderen van arbeidsparticipatie van burgers zodanig dat zij zoveel mogelijk regie op hun eigen leven hebben en
  • het tegengaan en voorkomen van armoede in het algemeen en schulden meer in het bijzonder.
Gepubliceerd door  AKMI 17 december 2018

dhr.  dr. R.C. van Geuns (Roeland)

AKMI

Lector Armoede Interventies

r.van.geuns@hva.nl
Bekijk profiel