Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Armoede Interventies

Het lectoraat Armoede Interventies wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit en professionaliteit van uitvoerders binnen het sociale domein gericht op het vergroten van de zelfsturing en participatie van de inwoners van Amsterdam.

Het lectoraat gaat ervan uit dat publieke dienstverleners hun inspanningen richten op die burgers die (nog) niet in staat zijn regie op hun eigen leven te voeren. Dienstverleners zouden dat bovendien zo moeten doen dat zij deze zelfsturing bevorderen en tegengaan dat burgers afhankelijk(er) worden van instanties.

De professionele uitvoering moet – om effectief te zijn – ook selectief zijn. Niet iedere burger krijgt dezelfde ondersteuning, maar iedere burger krijgt wel die ondersteuning die nodig is om zoveel mogelijk regie op het eigen leven te krijgen en te behouden. Dit betekent dat dienstverleners een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod moeten ontwikkelen.

 

Onderzoeksfocus 

Het onderzoek van het lectoraat richt zich op:

  • het bevorderen van arbeidsparticipatie van burgers zodanig dat zij zoveel mogelijk regie op hun eigen leven hebben en
  • het tegengaan en voorkomen van armoede in het algemeen en schulden meer in het bijzonder.

 

Lopende projecten  

Samen met de bacheloropleidingen van de faculteit Maatschappij en Recht en de externe partners van het lectoraat in de stad (DWI, stadsdelen, madi’s, en anderen) is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Wie zijn de burgers die ondersteuning nodig hebben bij het bereiken van financiële zelfredzaamheid?
  • In welke mate zijn burgers in staat tot (materiële) zelfredzaamheid c.q. zelfsturing en aan welke ondersteuning hebben zij behoefte om hun ‘optimale’ zelfsturing te bereiken?
  • Welke ondersteuning werkt voor welke groepen burgers onder welke omstandigheden en waarom? (interventies, methodieken, e.d.)
  • Hoe kunnen uitvoerend professionals effectiever worden in hun handelen?

De onderzoeksvragen zijn inmiddels vertaald in de eerste concrete onderzoeken vanuit het lectoraat.

Onderzoeksvragen 

  1. Hoe kan bereikt worden dat burgers in Amsterdam Nieuw West zo veel mogelijk in staat zijn financieel gezond gedrag te ontwikkelen en vol te houden?
  2. Hoe kan de effectiviteit van de schulddienstverlening in Amsterdam toenemen?
  3. Wat doet deelname aan een schuldsaneringstraject met de arbeidsmarktoriëntatie van de deelnemers aan zo’n traject?
Gepubliceerd door  AKMI 11 oktober 2018

dhr.  dr. R.C. van Geuns (Roeland)

AKMI

Lector Armoede Interventies

r.van.geuns@hva.nl
Bekijk profiel