Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Netwerkbijeenkomst ' Leren in Gezelschap' - 28 april 15.00-17.00 uur

Voor kennisnetwerk van RAAK WHO Knows project en WMO-werkplaats Amsterdam

Workshop

Na het succes van het netwerk in Raak-Who Knows?! is besloten om gezamenlijk als kennisnetwerk verder te gaan binnen de WMO-werkplaats Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van de werkplaats is de implementatiefase, waarin het verder uitbouwen en bestendigen van dit kennisnetwerk centraal staat. Hiervoor richt het netwerk zich op de begrippen die tijdens het Raak-project de kern vormden, waaronder ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning.

..

Bijeenkomsten ‘Leren in gezelschap’

Om tot verdere kennisdeling te komen, organiseert het netwerk tot aan december 2015 een aantal bijeenkomsten bij diverse netwerkpartners. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het netwerk actief met elkaar aan de slag om van elkaars expertises te leren en samen concrete producten te ontwikkelen.

Datum/ save the date: 28 april a.s.

De eerste bijeenkomst van het kennisnetwerk vindt plaats op de HvA, op dinsdag 28 april van 15.00u-17u met aansluitend de mogelijkheid om verder te praten met een hapje en een drankje.

Thema: tandemsamenwerking

Deze bijeenkomst gaat over (het vormgeven van) tandem-samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen. Saskia van Dorp en Elisa Passavanti verzorgen de inleiding. Zij putten hiervoor uit hun ervaringen als docenten van het tandemontwikkeltraject (TOT). Daarna gaan we met elkaar aan de slag om te komen tot concrete producten die tandemsamenwerking stimuleren.

Locatie

Hogeschool van Amsterdam/ Domein Maatschappij en Recht, op de Wibautstraat te Amsterdam. Gebouw en ruimte volgen.

Voor informatie

Bezoek onze site over de Wmo-werkplaats Amsterdam 

 en over het project Who knows?! 

 

Binnenkort volgt de officiële uitnodiging met link waar u zich op kunt geven.

Hopelijk tot dan!

 

Vriendelijke groet,

Ingrid Bolier

Projectmedewerker Wmo-werkplaats Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 16 april 2015