Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Voorlichtingsavond master Urban Management

Voorlichtingsevenement

Met de master Urban Management ontwikkelt u zich in twee jaar tot een stedelijke professional die voorbereid is op de onbekende toekomst van een stad. Kom kennismaken met de opleiding en andere urban professionals op de voorlichtingsavond op maandag 26 oktober.

Urban Management - HvA

De voorlichtingsbijeenkomst zoomt in op de inhoud en mogelijkheden van de master, een afgestudeerde en een student vertellen over hun ervaringen en er is ruimte voor vragen en discussie.

Master Urban Management

Met de  master Urban Management ontwikkelt u zich tot een expert in de aanpak van (groot-) stedelijke vraagstukken. U werkt vanuit de praktijk met een theoretische en onderzoeksmatige onderbouwing en bouwt een breed arsenaal aan concrete handelingsstrategieĂ«n op. U draagt hiermee bij aan vernieuwing en innovatie van de beroepspraktijk.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de voorlichtingsavond Urban Management via onderstaand formulier. Deelname is gratis.

Contact

Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/mum of neem contact op met Monique van den Berg, Monique van den Berg via  mum@hva.nl of 06 2115 7740.

Gepubliceerd door  AKMI 19 oktober 2015