Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Mini-symposium van de minor Community Care

Presentaties van praktijkgericht onderzoek van deeltijdstudenten

Symposium

In het eerste semester van het studiejaar 2017-2018 hebben studenten van de minor Community Care gewerkt aan verschillende onderzoeksopdrachten in het vakgebied van het organiseren van zorg in en door de samenleving. Onderwerpen die aan bod kwamen dit jaar waren de inzet van postboden bij het signaleren van eenzaamheid in Amsterdam (Cordaan), de (administratieve) belangen van mantelzorgers in Amsterdam (Platform Mantelzorg Amsterdam) en het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers in de psychiatrie en de verslavingszorg (Arkin), en de rol van vrijwilligers bij het herkennen en melden van huiselijk geweld (BOOT).

Lectoraat Community Care
Gepubliceerd door  AKMI 8 januari 2018