Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociaal werk in de grote stad

De stad verandert. Hoe verandert het sociaal werk mee? Kansen en puzzels in praktijk, onderwijs en onderzoek

Evenement

Amsterdam is een snel groeiende stad, met meer rijkdom, drukte en diversiteit, maar ook een stad met meer huishoudens die moeilijk kunnen rondkomen en die in toenemende mate geconcentreerd samenwonen in de sociale huurcomplexen buiten de ring. Amsterdam zoekt als verzorgingsstad naar een eigen aanpak in het sociale domein. Hoe gaat het Amsterdamse sociaal werk met al deze veranderingen om? Groeit het sociaal werk ook als de stad groter wordt? Bereikt het sociaal werk zittende en nieuwe huishoudens in de moeilijkste situaties? Hoe werken sociale professionals in wijkteams en daarbuiten aan de sociale basis van de verzorgingsstad? Hoe leiden we nieuwe sociaal werkers zo op dat zij mee kunnen in deze ontwikkeling? Op woensdag 17 april presenteren de opleiding Social Work en de HvA-Werkplaats sociaal domein Amsterdam en Omgeving de vernieuwde opzet van het onderwijs en de nieuwste inzichten uit net afgerond en lopend onderzoek. Ook de verschillende sociale lectoraten van de HvA schuiven aan.

Programma

12.30 Ontvangst met lunch

13.00-13.30 Opening                                                                                  

 • ‘Veranderingen in Stedelijk sociaal werk’, lezing door Lex Veldboer, lector Stedelijk sociaal werken & penvoerder Werkplaats sociaal domein Amsterdam en Omgeving
 • Presentatie ‘bachelor Social Work’ door opleidingsmanagers Social work

14.00-15.00 1e ronde workshops

 • Presentatie profielen:

 In deze workshops stellen wij de verschillende profielen aan u voor en gaan wij in de vorm van een wereldcafé met u in gesprek over co-creatie en praktijkleren.

 • Profiel Welzijn & samenleving
 • Profiel Jeugd
 • Profiel Zorg

 

 • Open space ‘Sociale agenda’

In de Sociale agenda werken studenten samen met docenten, onderzoekers en mensen uit de praktijk aan actuele maatschappelijke uitdagingen: bestaans-zekerheid, inclusie, ruimte voor jeugd, lokale democratie & mensenrechten en groene duurzaamheid. In een open space verkennen we samenwerkings-mogelijkheden.   

 • Presentatie deeltijd/duaal leren

In deze workshop informeren wij u over de mogelijkheden voor deeltijd- en duaal leren en gaan wij in vorm van een wereldcafé met u in gesprek over co-creatie en praktijkleren met deeltijd- en duaal studenten.

 • Professionals als best persons; tussen ideaal en praktijk

Sociaal werk dicht bij de stedelijke leefwereld is complex, zeker als het gaat om samenwerking met informele partijen in moeilijke wijken. Het ideaal lijkt soms dat  professionals hybridiseren tot best persons: zowel informeel nabij zijn en in de formele wereld staan. Is een hybride professional (half professional, half vrijwilliger) wenselijk en realistisch? Tijdens de workshop wisselen we best practices en onderzoeks-gegevens met elkaar uit. Met voorbeelden uit Amsterdam, Purmerend en Hoorn.

 • Huis van de wijk als mini samenleving

Een Huis van de Wijk is idealiter een plek waar mensen met allerlei achtergronden terecht kunnen en elkaar kunnen ontmoeten. Amsterdamse wijken worden steeds diverser met de komst van succesvolle expats, nieuwe statushouders en mensen uit de vermaatschappelijking. Zijn Huizen van de Wijk voor hen ook toegankelijk? En wat betekent hun komst voor oude gebruikersgroepen? Hoe kunnen professionals bijdragen aan de sociale cohesie in het Huis van de Wijk? In deze workshop gaan we, met inbreng van praktijkverhalen, in gesprek over deze vragen.

Pauze & lopen naar andere workshop

15.15-16.15 2e ronde workshops

 • Reprise workshops profielen & Sociale agenda (zie hierboven)

 

 • Leergemeenschappen met praktijk, onderwijs en onderzoek

In de nieuwe opleiding willen de samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek versterken door te gaan werken met leergemeenschappen. Wij delen onze plannen en horen graag uw ideeën en samenwerkingsmogelijkheden.

 • Een sterke sociale basis door samensturing of vanuit verbinding?

Professionels en bewonersgroepen worden geacht samen vorm te geven aan de ‘sociale basis’ van stadswijken. Hoe bespreken ze met elkaar de zeggenschap over de sociale basis? Of ontstaat samensturing gaandeweg van onderaf door verbinding van de partijen bij uiteenlopende activiteiten? We gaan met elkaar in gesprek over uitdagingen die we gezien hebben in onze onderzoeken naar deze thema’s in Amsterdam Noord en in Amstelveen.

 • Samenwerking zorg en welzijn

Door de verschuiving van zorg naar de wijken, komen zorgprofessionals en welzijnswerkers - aangevuld met informele partijen - elkaar in die wijken steeds vaker tegen. In deze workshop komen twee experimentele praktijken aan bod: 1) SamenBeter, een samenwerkingsverband van verschillende zorg- en welzijnspartijen in Westerpark, met Positieve Gezondheid als insteek; en 2) De aanpak van de GGD in Zaanstad rondom mensen met onbegrepen/verward gedrag. Wat zijn de eerste lessen over de grenservaringen tussen welzijn en zorg?

16.15-17.30 Markt & borrel

Informele kennismaking, uitwisseling en netwerken met een drankje met tafels van: Profielen, Sociale agenda, Deeltijd/duaal & leergemeenschappen, Werkplaats sociaal domein, posters van lectoraten, samenwerkingsmogelijkheden, AD Ervaringsdeskundigheid en andere samenwerkingsmogelijkheden (bv. gastlessen, werkveldadviesraad).

Nieuwe bachelor Social Work

De bachelor Social Work, die september 2019 zal starten, ontstaat uit de samenvoeging van de drie huidige sociaal agogische opleidingen CMV, MWD en SPH. Binnen de bachelor Social Work volgen studenten één van de drie uitstroomprofielen: Welzijn en samenleving, Zorg of Jeugd (zowel voltijd, deeltijd als duaal). Onderdeel van de bachelor is ook dat studenten samen met professionals, burgers en onderzoekers werken aan de Sociale agenda. De challenges van de Sociale agenda vallen binnen de thema’s bestaanszekerheid; sociale inclusie; ruimte voor kinderen en jongeren; lokale democratie en mensenrechten, en groene duurzaamheid.  Meer informatie over de bachelor Social Work staat op hva.nl/socialwork

Werkplaats sociaal domein Amsterdam en Omgeving

De Werkplaats sociaal domein Amsterdam (voorheen Wmo-werkplaats) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, Amstelveen en andere gemeenten en de Hogeschool van Amsterdam, waarbij praktijkorganisaties nauw betrokken zijn. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken is de penvoerder voor de werkplaats. In de werkplaats wordt kennis ontwikkeld over de samenwerking ('hybridisering'’) van informele en formele partijen in stadsbuurten en over het werken aan toegankelijke sociale basisvoorzieningen in de diverse stad. Tijdens de conferentie worden uitkomsten uit het onderzoek in de periode 2016-2018 gepresenteerd en lopend en voorgenomen onderzoek besproken.

Hieronder vindt u de links naar de presentaties, flyer Bachelor Social Work, een bundel met artikelen en een video-verslag van de werkveldconferentie van 17 april.

Bundeling artikelen De moeizame hybridisering van het sociale domein

Presentatie werkveld Amsterdam school of Social Work

Flyer Werkveldconferentie Bachelor Social Work

Presentatie De Stad en sociaal werk - Lex Veldboer

Gepubliceerd door  AKMI 25 april 2019