Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Postersessie AKMI

April 2019

Evenement

Ieder jaar organiseert AKMI een postersessie waarbij de (docent)onderzoekers van de verschillende lectoraten hun recent afgerond of lopend onderzoek voor de bezoekers aanschouwelijk maken via posters. Met behulp van deze posters vertellen de onderzoekers over de aanleiding van het onderzoek, achtergrond, opmerkelijke uitkomsten en over het plezier en de problemen tijdens het onderzoeksproces.

Gepubliceerd door  AKMI 14 maart 2019