Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Beweging in netwerken: Hoe bereik je burgers?

Bijeenkomst Lectoraat Management van Cultuurverandering

Evenement

We zien vaak dat cultuurverschillen tussen en binnen organisaties en netwerken van groot effect kunnen zijn op de effectiviteit van hun handelen. Op welke manier is dit terug te zien in uw omgeving? Wat zijn knelpunten en oplossingen? Tijdens de conferentie ‘Beweging in Netwerken’ gaan we hierop in door verschillende projecten te bespreken, waaraan het Lectoraat Management van Cultuurverandering verbonden is.

Deelnemers volgen ieder de reeks sessies, die elk omtrent 20 minuten duren. Hierna bespreken we plenair welke knelpunten steeds terugkomen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. We sluiten af met een borrel.

 

Programma

14:00 – 14:15

Registratie, koffie & thee

14:15 – 14:35

Plenaire opening ruimte MLH01A26

14:40 – 16:30

Reeks sessies

  •  Zaanstad: het sociale weefsel van de wijk leren ‘lezen’ (door Eelco van Wijk)
  • Evaluatie Assessment Statushouders (door Christiane de Lange)
  • House of Skills: naar een duurzaam businessmodel (door Elke van der Heijden)
  • Portretten laaggeletterden (door Krispijn Faddegon)

16:30 – 17:00

Opbrengst en Inzichten (door Alex Straathof)

17:00 – 18:00

Borrel

 

 

Bekijk hier een uitgebreide omschrijving van de sessie

Duurzame en evenwichtige samenwerking tussen lokale overheden en burgers is vaak lastig tot stand te brengen. In dit onderzoeksproject richten we ons op twee aspecten die hierbij van cruciaal belang zijn: enerzijds de manier waarop een overheid naar een wijk kijkt, deze leest en ‘begrijpt’, en anderzijds de houding die zij ontwikkelt ten aanzien van haar burgers. In Zaanstad werken we aan beide aspecten tegelijkertijd. We laten op basis van wetenschappelijke ideeën rondom collaborative governance, medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie interviews afnemen bij bewoners in drie verschillende wijken, en laten ze tegelijkertijd reflecteren op de informatie die ze uit de interviews. Hoe interpreteren zij wat de respondenten hen vertellen, en wat zou hun eigen rol kunnen zijn in het verbeteren van de samenwerking tussen burgers en henzelf? Zo verzamelen de gemeentelijk medewerkers zelf de data die inzichtelijk maken waar het samenwerkingspotentieel in een buurt is te vinden, en wat mogelijke belemmeringen voor samenwerking en participatie zijn. Daardoor leren zij niet alleen de wijk op een andere manier ‘lezen’, en kunnen ze concreet aan de slag met de ‘samenwerkingskaarten’. En mogelijk verandert door de eveneens hun houding ten aanzien van burgers bij het uitvoeren hun eigen functie. Komt zo wellicht een cultuurverandering tot stand?

In deze bijeenkomst bespreken we de risico’s van culture verschillen en verschillen in taal bij het afnemen van assessments in meerdere talen en hoe daarmee omgegaan kan worden. Deze sessie wordt gegeven door Christiane de Lange en Anna de Zeeuw

In House of Skills werken verschillende partners in de Metropoolregio Amsterdam samen aan duurzame inzetbaarheid en een betere matching voor werknemers op lager en middelbaar niveau. Speerpunt Urban Management van de HvA is een van de trekkers van dit grote Europese project en ontwikkelt een duurzaam Business Model voor House of Skills voor na de projectperiode. Zij doet dit samen met onder meer Deloitte, SEO en TNO/Windesheim.  Alex Straathof en Elke van der Heijden laten in een korte presentatie zien hoe zij een Business Case ontwikkelen binnen een dynamische arbeidsmarkt.

Wat drijft laaggeletterden om een taalcursus bij een taalschool te volgen? Doen zij dit voor de materiële baten zoals een betere baan of opleiding, of zijn sociale baten cruciaal voor hen? En welk type baten ervaren zij voornamelijk als ze een taaltraject volgen? Aan de hand van 15 portretten van (voormalig) laaggeletterden die verbonden zijn (geweest) aan een taalschool, is inzicht gekregen in deze vragen. De praktische consequenties van de uitkomsten zullen besproken worden in de discussie.

Aanmelden

Gepubliceerd door  Urban Management 28 juni 2018