Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het Labyrint van Ervaringsdeskundigheid

Aanmelden niet meer mogelijk

Evenement

Ervaringsdeskundigheid is volop in ontwikkeling. In de sectoren zorg, welzijn en revalidatie wordt steeds meer met de inzet van ervaringsdeskundigen en ervaringskennis gewerkt. Een toenemend aanbod van leer- en werktrajecten richt zich op het toerusten van ervaringsdeskundigen ten behoeve van hun activiteiten. De vele verschillende mogelijkheden en paden in de drie sectoren voor en met ervaringsdeskundigen en ervaringskennis noemen wij “het labyrint van ervaringsdeskundigheid”.

In een labyrint verlies je jezelf niet, het is de bedoeling dat je jezelf vindt. Wat het labyrint ons doet beseffen is het belang van gaan, zonder dat je weet wat en waar precies het einddoel is”.

Samen met partners van het Landelijk project EDASU, TEAM ED, de Vrijwilligersacademie en de Dienst Werk Inkomen en Participatie van de Gemeente Amsterdam organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, verbonden aan het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, de conferentie “Het Labyrint van Ervaringsdeskundigheid”.

We verkennen mogelijkheden en paden en gaan op zoek naar het centrum van het labyrint, voor momenten van inzicht.

Programma, doelgroep en locatie

Het wordt een levendig programma met dagvoorzitters Astrid Philips (Ervaringsdeskundige) en Joep Holten (HvA docent MWD), keynote speaker bijzonder hoogleraar Saskia Keuzenkamp van de Vrije Universiteit van Amsterdam, zes workshops en een plenaire tafeldiscussie à la De Wereld Draait Door.

  • Vanaf 09.30 uur inloop en aanmelding voor workshops
  • Locatie: Collegezaal 02B01 (2e verdieping) van het Wibauthuis, Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 3b.
  • Voor wie: ervaringsdeskundigen en in het onderwerp geïnteresseerde professionals, docenten en studenten.

Programma

9.30 Inloop
10.00 Welkom
Door Astrid Philips (Ervaringsdeskundige en kwartiermaker) en Joep Holten (Docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, HvA)
10.05 Openingswoord Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken, HvA).
10.15 Toespraak Saskia Keuzekamp (Bijzonder Hoogleraar Participatie en Effectiviteit, VU) Op welke manieren worden ervaringsdeskundigen ingezet in het sociaal domein? Welke knelpunten zijn er? En wat is de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen voor cliënten?
10.45 Workshops (met koffie en thee)
12.15 Talkshow 
Met aan tafel: Floortje Scheepers (Hoofd afdeling psychiatrie, UMC Utrecht), Amna Haji (Ervaringsdeskundige en zorgontwikkelaar Herstel, Arkin), Christa Brinkhuis (Manager Afdeling Activering, Gemeente Amsterdam) en David Llilof (ExpEx Amsterdam)
13.15 Lunch
14.00 Einde

 

Workshops

Door Annelies Neutel (docent EDASU) en Marjo Boer (docent Ervaringsdeskundigheid Zadkine)

Je wil een opleiding of training volgen om je vanuit een bepaalde ervaring verder te ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Waar ga je naar toe? In deze workshop wordt geïnventariseerd welke opleidingen en trainingen ervaringsdeskundigheid er zoal zijn. Wat beogen de verschillende opleidingen en hoe onderscheiden zij zich van elkaar? En wat betekent de opleiding tot ervaringsdeskundige voor de ontwikkeling van betrokkenen? 

Door Max Huber (onderzoeker lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, HvA) 

In de VS is een methode ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en sociaal werkers om als ervaringsdeskundige te werken. Dat vergt meer dan alleen ervaring. Maar wat zijn dan de rollen en taken van een ervaringsdeskundige?  

Door Jetske de Jong (projectleider landelijk project EDASU). Met Paul de Jong (projectleider inzet ervaringsdeskundigheid WPI) en Hans van Eeken (zelfstandige Ervaringswerker, kwartiermaker) 

Bij de dienst Werk Participatie en Inkomen is met pilot projecten verkend hoe zij met de inzet of training van ervaringsdeskundigheid haar klanten beter kan helpen in het bevorderen van kansen op participatie en werk. WPI onderzoekt graag gezamenlijk met haar partners wat werkt. Welke lessen zijn er geleerd en welke rol zou WPI moeten hebben? En welke verwachtingen heeft WPI op haar beurt als het gaat over het inzetten van ervaringskennis bij haar dienstverlening?

Door Rozemarijn van Seventer (Team ED) en Astrid Philips (onder andere Team ED en HvA)

Op veel gebieden werken ervaringsdeskundigen en andere professionals nauw samen. Door (al dan niet in tandems) samen te gaan werken brengen de ervaringsdeskundigen en de professional hun werelden, kennis en kwaliteiten bij elkaar. Wat betekent samenwerking voor de ontwikkeling van de ervaringsdeskundige en wat voor de andere professional? Wat zijn kwesties en dilemma's in de samenwerking? 

Door Martin Stam (Bestuur COEVA) en Reinier Schippers (kwartiermaker Groot MO/GGZ Overleg on Tour)

Er zijn verschillende rollen die ervaringsdeskundigen op zich kunnen nemen. Een minder bekende maar niet onbelangrijke rol is die van kwartiermaker. Wat is kwartier maken? Hoe gaat dat in z’n werk in de verschillende werkterreinen?

O.l.v. Gedragsacteurs Lilian & co (LilianUnlimited) en Jaap Vriend (theatermaker bij de Vrijwilligersacademie)

Grote workshop in Lagerhuis stijl. Er wordt gewerkt met ervaringsdeskundigheid in verschillende werkvelden zoals: armoedebestrijding, GGZ, verslavingszorg dienstverlening aan mensen met licht verstandelijke beperkingen, jeugdzorg en revalidatie. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Hoe ga je verbinden en samenwerken als het gaat over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de verschillende werkvelden?

Aanmelden voor de conferentie is helaas niet meer mogelijk!

Gepubliceerd door  AKMI 15 juni 2018