Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Seminar: Sociaal werk in ontwikkelwijken

Bevindingen en perspectieven

Evenement

Mensen in kwetsbare posities komen in Amsterdam steeds meer aan de rand van de stad te wonen door processen zoals gentrificatie. Buiten de ring vind je een opeenstapeling van maatschappelijke problemen in deze zogeheten ontwikkelwijken. Deze stedelijke omgeving stelt het sociaal werk voor uitdagingen. Wat heb je als sociaal werker nodig om bewoners in deze wijken te helpen?

Beeld Seminar dr. Lex Veldboer: Sociaal werk in ontwikkelwijken

Tijdens het seminar Sociaal werk in ontwikkelwijken: bevindingen en perspectieven georganiseerd door het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, bespreken we kenmerkende sociale problemen en de werkwijzen en dilemma’s van sociaal werkers in ontwikkelwijken. Ook gaan we na of deze issues alleen in Amsterdam spelen of ook op andere plekken in Nederland. Onderzoekers, beleidsmakers, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen vertellen vanuit verschillende invalshoeken over hun kijk op de wijk.

Programma

 

13.00 uur

Inloop met koffie en thee

13.15 uur

Welkom
Door dr. Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken, Hogeschool van Amsterdam)

13.20 uur

Lezing: Suburbanisatie van armoede
Door dr. Cody Hochstenbach (stadsgeograaf, Universiteit van Amsterdam) Welke veranderingen en processen zien we in Amsterdam? Welke rol speelt de stadswijk in het leven van de bewoners? Zitten bewoners klem, of zijn deze wijken juist de plek waar kansarmen zich kunnen ontwikkelen?

13.35 uur

Paneldiscussie
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar het sociaal werk in Amsterdamse ontwikkelwijken mee te maken krijgt? Geldt dit ook voor aandachtswijken in andere steden?

14.00 uur

Workshops              
1. Omgaan met nieuwe complexiteit en onzekerheid. Werken en (de)professionaliseren in sociale wijkteams.

Door Marc Hoijtink (onderzoeker en docent, HvA)

2. Samen puzzelen in de wijk. Op wat voor manier werken partijen in de wijk en hogescholen samen in het sociale domein? Hoe complex is deze samenwerking en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen er baat bij heeft? 

Door Charlotte Kemmeren en Sjoukje Botman  (docent/onderzoekers HvA)

3. Kansen en keuzes bij co-onderzoek door bewoners in de wijk. ‘I am he as you are he as you are me; and we are all together.’  Welke meerwaarden hebben methodes voor co-onderzoek?

Door Eileen Berkvens en Max Huber (docent/onderzoekers HvA)

15.15 uur

Einde

Aansluitend op dit seminar houdt dr. Lex Veldboer om 15.30 uur zijn lectorale rede: De stad als setting van sociaal werk. Werken aan het zwakste belang in een stad uit balans.


Perspectieven voor sociaal werk

Op basis van de paneldiscussie en in de daaropvolgende workshops worden perspectieven voor het hedendaags sociaal werk in ontwikkelwijken geschetst. Moderator is Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in de stedelijke aspecten van het sociaal werk is van harte welkom. Dit seminar is in het bijzonder interessant voor:

  • sociaal werkers;
  • beleidsmakers
  • onderzoekers
  • docenten
  • studenten van de opleidingen CMV, MWD, SPH, de master Social Work en de minor Sociale Inclusie in Aandachtswijken.


Locatie

Kohnstammhuis, Kohnstammzaal.

Meld je tijdig aan, er zijn 90 plaatsen beschikbaar.

Gepubliceerd door  AKMI 5 juni 2018