Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Eindcongres Raak

Tools voor wijkprofessionals en bewonersverbanden: Samen werken aan verbinding

Evenement

Al sinds 2015 doet het RAAK-team onderzoek naar de ontwikkeling van bewonersverbanden in Amsterdam. Het team werkte nauw samen met de UvA !Woon en de Volksbond en deed actieonderzoek naar het Vernieuwd Handelingsrepertoire van Participatieprofessionals.

Tijdens dit congres leert u over de bevindingen van dit onderzoek en wat dit kan betekenen voor bewonersverbanden, participatieprofessionals, de buurt en hun netwerk. Een neerslag van de bevindingen is weergegeven in een boek, dat we tijdens het congres presenteren. Dit vormt input voor verdere discussies. Hierbij doen we een beroep op jouw inbreng.

Hoe ziet de dag eruit?

Na een woord van welkom presenteren we de bevindingen in theatervorm. Hierna kunnen we lunchen en verplaatsen we naar BOOST, met de mogelijkheid onderweg deel te nemen aan een informatieve wandeling door de oosterpark-/ transvaalbuurt. In BOOST kan je deelnemen aan één van de vier workshops. Tot slot voeren we een paneldiscussie, gevolgd door een feestelijke afsluiting. Hieronder meer informatie.

Programma

12:00 – 12:30 uur

Inloop en registratie

Locatie: 01B13 Evenementenbalie Hogeschool van Amsterdam, Wibauthuis (Wibautstraat 3b), 1e verdieping (bovenaan de roltrap)

12:30 – 13:30

Inleiding & presentatie in theatervorm (in samenwerking met Hannah Timmers, theatermaakster) en reacties door projectpartners.

Locatie: WBH 01B17

13:30 – 14:00

Lunch

Locatie: 01B13 Evenementenbalie

14:00 – 14:30

Verplaatsen naar BOOST, met of zonder wijkwandeling

Locatie: Oosterpak- en transvaalbuurt

14:30 – 16:00

Keuze uit 4 workshops (zie hieronder meer informatie)

  • Workshop 1: Ontwikkelingsfasen en bewonersverbanden, wat kunnen we daarmee? (HvA)
  • Workshop 2: Leren via een omweg (HvA, Onderboven, UvA)
  • Workshop 3: Woorden die doen (Karien van Assendelft, HvA)
  • Workshop 4: De nieuwe participatieprofessional (HvA, !Woon, Jongesla)

Locatie: BOOST, Danie Theronstraat 2

16:00 – 17:00

Opbrengst en paneldiscussie

Locatie: BOOST grote zaal, Danie Theronstraat 2

17:00

Feestelijke afsluiting

Locatie: BOOST grote zaal, Danie Theronstraat 2

18:00

Einde

Voor wie is dit congres interessant?

  • Wijkprofessionals
  • Bewoners
  • Bewonersinitatieven
  • Onderzoekers
  • Docenten

Bekijk hier een uitgebreide beschrijving van de workshops

Bewonersverbanden zijn er in veel verschillende gedaanten, en ze veranderen en ontwikkelen zich op vele manieren. Om daar zicht op te krijgen hebben we in ons onderzoek daarom een fasemodel ontwikkeld. In deze workshop inventariseren we met de deelnemers van binnen en buiten Amsterdam, de leervragen van een bewonersverband in het kader van deze ontwikkelfases. Dat doen we aan de hand van verhalen rond bewonersverbanden op basis van herkenning van wat er speelt, en vanuit het denken in termen van ontwikkelingsfasen. Daarna verkennen we of de handvatten uit het onderzoek worden herkend en wat we er ermee kunnen.

Door: Eelco van Wijk en Alex Straathof (HvA lectoraat Management van Cultuurverandering) in samenwerking met bewonersverbanden.

Samenwerking tussen hele verschillende partijen leidt er idealiter toe dat buurthuizen en initiatieven een levendige plek kunnen zijn voor steun aan en activiteiten voor en door een grote diversiteit aan bewoners. Maar vaak doen zich lastige situaties voor die moeilijk zijn op te lossen via doelgerichte en cognitieve leerprocessen. Actoren kunnen echter ook spelenderwijs aan den lijve ervaring op doen met alternatieven voor non-verbaal handelen en met plezier experimenteren met rollen, verwachtingen, oplossingen, taal, gedrag en houding. Op basis van de ervaringen van het RAAK team wordt de betekenis van deze vormen van leren via een omweg verder verkend en uitgeprobeerd. 

Door: Mike de Kreek (HvA lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek) i.s.m. onder meer Combiwel, Onderboven en UvA.

Participatie, handelingsrepertoire, publieke waardecreatie: handige systeemtaal voor snel en reflecterend communiceren tussen gelijkgestemden. Maar mijlenver verwijderd van tuinieren met de buurt. Daar wordt al schoffelend tijd en aandacht gevraagd om elkaar te begrijpen. Want de buurvrouw zegt niet dat ze thuis even haar handelingsrepertoire gaat halen als ze het heeft over een bladhark. Kunnen we één taal maken voor trekker, doener, volger, mogelijkmaker, buitenstaander en opdrachtgever samen?

In deze doe-workshop gaan we nieuwe woorden, verhalen, beelden en smaken verzamelen. Door te doen wat de initiatieven doen: samen koken, praten, drinken, ruziën en schoffelen. De verzameling stoppen we in onze EHBI (Eerste Hulp bij Initiatief)- kist. Eén blik daarin en je snapt waar bewonersinitiatieven -en de deskundigen eromheen- druk mee zijn. Dan kan iedereen meedoen.

Door: Karien van Assendelft (communicatiemakelaar) en Anna de Zeeuw (Lectoraat Management van Cultuurverandering)

In het RAAK onderzoek hebben we  vier verschillende soorten participatieprofessionals onderscheiden, die acteren op het speelveld van de bewonersverbanden: participatieprofessionals (gebiedsmakelaars) in dienst van de overheid; participatiemakelaars (opbouwwerkers) in dienst van een (semi-)publieke organisatie (welzijnswerk of corporatie); participatieprofessionals als initiatiefnemer of trekker van een bewonersinitiatief en de participatieprofessional als zelfstandige professional of sociaal ondernemer. In deze workshop willen we deze vier types verder uitwerken. Zijn deze types herkenbaar; welk vakmanschap is vereist en welke kwaliteiten of competenties moet je hebben om dit werk goed te kunnen doen en in hoeverre verschillen die van elkaar? Zijn deze competenties aan te leren en hoe doe je dat? En welke opleiding is er voor nodig om dat vakmanschap te verwerven?”

Door: Pieter van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) in samenwerking met Jacqueline van Loon (!Woon) en Nies Medema (JongeSla)

Aanmelden

Gepubliceerd door  Urban Management 11 april 2018