Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kick off fieldlab

Ondernemend participeren vanuit de wijk

Evenement

Sinds 2017 is door HvA Urban Management  en gemeente Amsterdam de tweede ronde ‘fieldlabs’ van start gegaan, in nauwe samenwerking met de gemeentelijke RvE’s, waaronder WPI. Tijdens deze kick off doen we een beroep op jouw inbreng.

In het fieldlab Ondernemend participeren vanuit de wijk bouwen we voort op ervaring van Amsterdamse praktijkpartners en eerder  fielabonderzoek, zoals die naar Wijkeconomie in Zuidoost, de boekjes Meedoen in Nieuw West en ervaring van HvA Buurtwinkels en programma Ondernemerschap.  
Een centrale leervraag is ‘Hoe kan een duurzame ondersteuningsstructuur in de wijk voor kleinschalig ondernemerschap en ondernemend participeren gecreëerd worden?’

Het fieldlab Ondernemend participeren vanuit de wijk wordt gevormd door een netwerkcommunity van verschillende HvA onderzoekers, HvA Buurtwinkels, opleidingen met maatschappelijke partners uit de stad  en de gemeente, waarbij  de advies- en ontwikkelgroep Ondernemend participeren een belangrijke rol speelt. Tijdens deze kick off doen we een beroep op jouw inbreng.
Daarom zouden we het heel fijn vinden als je erbij bent!

Programma:

  •        Donderdag 22 februari 2018
  •        Van 9.30 (inloop) 10.00 – 13.00 uur
  •        Locatie: Boost, Daniel Theronstraat 2

09.30-10.00:
Inloop met koffie en thee

10.00-11.15:
Welkom, informatie en dialoog
• Wat betekent het om binnen een fieldlab met elkaar samen te werken?
• Het Fieldlab Ondernemend Participeren vanuit de wijk
• Successen, impact en geleerde lessen tot nu toe
• Blik op de toekomst

11.15-12.30:
Diverse workshops, waarbij o.a. de volgende items aan de orde komen:
• Hoe kunnen samenwerkend leren en wat zijn dilemma’s in de bestaande praktijk? Amsterdamse school, Productiehuis.
• Wat is wijkeconomie? Wat wil de wijk? Met resultaten uit eerder fieldlab onderzoeken.
• Van initiatief naar verdienmodel. Wat vraagt dat? Met Programma
Ondernemerschap HvA.
• Wat kunnen studenten betekenen voor participerend ondernemers? Met HvA Buurtwinkels.

12.30: Opbrengst, paneldiscussie en feestelijke afsluiting

Wij hopen op je inbreng de 22e februari! Het definitieve programma ontvang je een week voor de bijeenkomst. Namens de fieldlabgroep Anna de Zeeuw, HvA themamanager Urban Management en kwartiermaker Maartje Bos.

Aanmelden is mogelijk via email aan Anna de Zeeuw.

Gepubliceerd door  Urban Management 5 februari 2018