Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vooraankondiging Conferentie Keten Dak- en thuisloze jongeren op 14 mei

Schulden te lijf!

Evenement

Het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren en de Hogeschool van Amsterdam organiseren elk jaar een conferentie voor belangstellenden binnen de keten voor dak- en thuislozen jongeren. Dit jaar haken wij in op het thema schulden.

Voor wie:

Voor jongeren, medewerkers en bestuurders van instellingen, ervaringsdeskundigen, studenten, politici, etc.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze conferentie op maandag 14 mei willen wij met alle deelnemers al brainstormend onderzoeken hoe we schulden het beste te lijf kunnen gaan.

Net zoals in voorgaande jaren wordt ook dit jaar de conferentie in nauw overleg met de jongeren zelf opgezet en uitgevoerd.

Een uitgebreider programma volgt zo spoedig mogelijk. Wilt u nu alvast de datum en tijd in uw agenda noteren?

Voor vragen en input rond organisatie conferentie: stuur een mail naar m.lochtenberg@hva.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Gepubliceerd door  AKMI 30 januari 2018