Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Conferentie keten dak- en thuisloze jongeren

Evenement

Het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren en de Hogeschool van Amsterdam organiseren elk jaar een conferentie voor belangstellenden binnen de keten voor dak- en thuislozen jongeren. Dit jaar haken wij in op het Plan van Aanpak, dat de gemeente Amsterdam in 2016 heeft opgesteld naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘Geef zwerfjongeren een kans in Amsterdam’.

Netwerk en ervaringsdeskundigen als informele ondersteuning

Het thema van de conferentie 2017 is informele ondersteuning aan jongeren, één van de onderwerpen uit het Plan van Aanpak. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die gebruik maken van jeugdhulp, vaak behoefte hebben aan één betrouwbare volwassene waar ze altijd op terug kunnen vallen. Dit kan iemand zijn uit het eigen netwerk of een vrijwilliger die als buddy wordt ingezet. Ook ervaringsdeskundigen blijken deze jongeren goed te kunnen ondersteunen door hen te vertellen wat hem of haar destijds heeft geholpen.

Conferentie voor en door jongeren

De inzet van én de verschillende vormen van informele ondersteuning aan jongeren komen tijdens de conferentie aan bod. Deze conferentie wil deelnemers (jongeren, professionals en ervaringsdeskundigen) aanzetten tot gezamenlijk nadenken over verdere optimalisering van informele zorg aan jongeren.

Net zoals in voorgaande jaren wordt ook dit jaar de conferentie in nauw overleg met de jongeren zelf opgezet en uitgevoerd.
Een uitgebreider programma volgt zo spoedig mogelijk.

Datum

maandag 15 mei van 12:30 -17.30 uur

Locatie

Amstelcampus (Wibautstraat)

Voor vragen en input rond organisatie conferentie: stuur een mail naar j.holten@hva.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Flyer Conferentie 15 mei

Gepubliceerd door  AKMI 30 maart 2017