Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

AKMI Connects: Grand Challenges

Durf mee te denken over de Grand Challenges van onze tijd

Debat

Wat zijn de Grand Challenges van onze huidige samenleving? En hoe kan de wetenschap helpen bij het zoeken naar oplossingen? Kom op 12 december om 15.15 uur naar AKMI Connects in het Wibauthuis en ga samen met studenten, docenten en onderzoekers aan de slag met de complexe uitdagingen in onze samenleving!

De grand challenge van 1969

Op de vraag waarom de Amerikanen eigenlijk een man op de maan wilden zetten, antwoordde de toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy ‘omdat het een grote uitdaging is’: ‘We go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.’

Uitdagingen van nu

Een groep van docenten, onderzoekers en opleidingsmanagers is op dit moment bezig met het formuleren van de Amsterdamse grand challenges voor het sociale domein: de grote, complexe vraagstukken waarvan het nog onduidelijk is hoe we ze moeten oplossen. Deze groep wil hierin graag verder optrekken met andere docenten, onderzoekers, studenten, ervaringsdeskundigen, ambtenaren en natuurlijk professionals. De grand challenges vormen een inhoudelijke agenda waarlangs we samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs richting kunnen geven.

Interactief aan de slag

Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) organiseert daarom een interactieve bijeenkomst waarin studenten, docenten en onderzoekers gezamenlijk de grand challenges verder gaan uitwerken voor het Amsterdamse sociaal werk en sociale domein, aan de hand van vier thema’s:

  • Sociale verbondenheid en diversiteit
  • Lokale democratie
  • Ruimte voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen in fysieke, sociale en cognitieve zin
  • Bestaanszekerheid (onderdak, inkomen)

Ontmoeten

Tijdens AKMI Connects delen studenten, docenten en onderzoekers in groepjes hun ervaringen, ideeën en kennis en werken zij samen een grand challenge uit. Zo leren studenten, docenten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in grand challenges elkaar kennen en kunnen zij concreet met dit thema aan de slag.

Programma

  • 15.15 uur: Inloop
  • 15.30 uur: Welkom (middagvoorzitter Michiel Hulshof, journalist Vrij Nederland) en inleiding Grand Challenges
  • 15.40 uur: Introductie thema’s
  • 15.50 uur: Aan de slag per tafel
  • 16.45 uur: Afronden en terugkoppeling (plenair)
  • 17.00 uur: Borrel

Locatie

Wibauthuis, ruimte 02A30

Datum en tijd

Dinsdag 12 december, 15.15 – 17.00 uur, aansluitend borrel

 

Video: Lex Veldboer (lector Stedelijk Sociaal Werken)

"Onlangs sloot een kringloopwinkel in Amsterdam West. Voor mij jammer, maar vooral voor de mensen die er werkten. Werk is namelijk een ontmoetingsplek voor verschillende groepen in de samenleving."

 

Video: Rick Kwekkeboom (lector Community Care)

"Wat kun jij als student doen om mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen toch gewoon te laten deelnemen aan de samenleving en gelukkig te laten zijn?"

 

Video: Judith Metz (lector Youth Spot)

"Ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen."

 

Video: Eltje Bos (lector Culturele en Sociale Dynamiek)

"Ik woon in Amsterdam Noord. Daar wonen veel verschillende mensen die soms best wel bang voor elkaar lijken te zijn. Hoe kunnen we die mensen met elkaar verbinden?"

 

Video: Judith Metz (lector Youth Spot)

"Sociaal werk moet leren om verschil als uitgangspunt te nemen."

 

Video: Leonieke Boendermaker (lector Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd)

"In de opleiding én in de praktijk is veel meer aandacht nodig voor de professionals die werken met kinderen die buiten hun eigen gezin opgroeien, bijvoorbeeld in een instelling."

 

Video: Alex Straathof (lector Management van Cultuurverandering)

"Samen met studenten, docenten en onderzoekers wil ik het Bureau Integriteit HvA oprichten om misstanden in onze samenleving te onderzoeken en aan de kaak te stellen."

 

Video: Eltje Bos (lector Culturele en Sociale Dynamiek)

"In een lokale democratie hebben bewoners meer zeggenschap over hun sociale en hun fysieke omgeving. Dat vraagt een ander gedrag van de bewoners, de overheid, het bedrijfsleven en van de sociale professionals."

 

Video: Esther Parigger (lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad)

"Hoe draag jij bij aan een duurzame, afvalloze wereld?"

 

Video: Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies)

"Wat hebben de professionals die wij opleiden nodig om problematische schulden aan te pakken?"

Je kunt je niet mee aanmelden voor dit evenement.

Gepubliceerd door  AKMI 17 juli 2018