Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Op weg naar een participatiesamenleving

Slotsymposium Wmo-werkplaats Amsterdam en start volgende fase

Symposium

Vanuit het lectoraat Outreachend werken en Innoveren heeft de Amsterdamse Wmo-werkplaats in de afgelopen zes jaar onderzoek gedaan bij praktijken die zich bezig houden met wijkgericht en herstelgericht werken. Samen met ervaringsdeskundigen, professionals, docenten, beleidsmakers en studenten hebben de onderzoekers zo’n twintig praktijken gevolgd en mede-ontwikkeld. Tijdens het symposium op 27 januari komen de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van de Amsterdamse Wmo-werkplaats uitgebreid aan bod.

Wmo werkplaats Amsterdam

Foto van jongeren die hutten bouwen

UITNODIGING

Voor wie: voor iedereen die interesse heeft in herstel- en gebiedsgericht werken; van beleidsmaker tot student, van sociaal werker tot ervaringsdeskundige, van onderzoeker tot docent.

De Hogeschool van Amsterdam heeft de afgelopen zes jaar praktijken onderzocht en ondersteund die zich bezig houden met wijkgericht en herstelgericht werken. Dat gebeurde vanuit het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren en de Amsterdamse Wmo-werkplaats. Samen met ervaringsdeskundigen, professionals, docenten, beleidsmakers en studenten hebben deze onderzoekers zo’n twintig praktijken gevolgd en mede-ontwikkeld. Tijdens het symposium op 27 januari willen we de belangrijkste bevindingen presenteren, bespreken en verdiepen.

We willen daarbij een stap naar de toekomst maken, waarin gebiedsgericht en herstelgericht werken meer op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Het symposium verkent samenwerkingsmogelijkheden om te komen tot een regionale kennisinfrastructuur.
 

Programma:

13.00 uur:            Inloop en keuze maken uit vier workshops

13.30-14.15 uur:   Plenair gedeelte met welkom door lector Martin Stam, filmpjes

                           en uitleg workshops (KSH00A.11)

14.15-16.15 uur:   Vier workshops (info workshops zie link hieronder)

16.15-17.00 uur:   Start derde fase WMO werkplaats. Wie doet er mee? (KSH00A.11)

17. 00-18.00 uur:  Afsluiting met borrel en hapje, begane grond Kohnstammhuis

Datum en tijd

Woensdag 27 januari 2016 van 13.00 -18.00 uur

Aanmelding* en vragen:

Stuur een mail naar: g.koning@hva.nl o.v.v. Symposium 27/01. Deelname symposium is gratis.

* Degenen die zich al eerder hebben aangemeld hoeven dat geen tweede keer te doen.

Locatie

Hogeschool van Amsterdam, Kohnstammhuis, collegezaal 00A11 (begane grond).

 

Gepubliceerd door  AKMI 19 januari 2016