Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Mensenrechten als fundament van het sociaal werk

Evenement

Op de vooravond van de internationale dag (10 december) voor de rechten van de mens, organiseren het lectoraat Outreachend Innoveren en de stichting Eropaf! een Studium Generale over mensenrechten als fundament van het sociaal werk.

Sociaal werk als mensenrechtenberoep

Door de economische crisis, de toenemende armoede, de decentralisaties en bezuinigingen op vele terreinen en ook de vluchtelingencrisis in Europa komt ‘Een menswaardig bestaan voor iedereen’ steeds meer onder druk te staan. Meer dan ooit leidt dit tot een appèl op het sociaal werk als mensenrechtenberoep.

Sociaal werkers zijn als geen ander in staat om te signaleren wanneer vanuit de systeemwereld de menselijke waardigheid en rechten in het geding komen. Zij moeten in hun beroep meer proberen beleid te beïnvloeden wanneer deze mensenrechten aangetast worden.

Mensenrechten binnen opleiding Sociaal Werk

Tijdens deze Studium Generale zullen twee sprekers pleiten voor een meer prominente positie van het onderwerp mensenrechten binnen de verschillende opleidingen voor sociaal werk:

  • Dr. Didier Reynaert, doctor sociaal werk aan de Hogeschool Gent
  • Jeroen Knevel, docent sociaal werk aan de Hogeschool Utrecht.

Datum en locatie

Woensdag 9 december van 17.15-19.15 uur

Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam

Aanmelden

Toegang is gratis en aanmelden via een mail naar g.koning@hva.nl

Stichting Eropaf!

Lectoraat Outreachend werken en innoveren

Link naar Uitnodiging Studium Generale

Gepubliceerd door  AKMI 19 november 2015