Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Studium Generale Wie zorgt er dan voor mij?

Evenement

Het lectoraat Outreachend werken en Innoveren en Eropaf! verzorgen een Studium Generale naar aanleiding van het boek 'Wie zorgt er dan voor mij?'. Dit boek gaat over een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg en is geschreven door gezinshuishouders Marga Ganzevles en Rob de Blok. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: gedwongen uithuisplaatsing, de praktijk van de gezinshuizen en het vaak moeizaam functioneren van Jeugdzorg. Ook wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: zorgt de transitie ervoor dat alles anders (beter) wordt?

Wie zorgt er dan voor mij?

Download uitnodiging

Aanmelden

Stuur een mailtje naar Gudy Koning, g.koning@hva.nl, toegang is gratis.

Publicatie

Ganzevles, Marga en  Rob de Blok (2015).  Wie zorgt er dan voor mij? Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg. Uitgave: SWP.

Gepubliceerd door  AKMI 11 september 2015