Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Empowerment en Sociaal Werk

Inspiratiemiddag met Tine van Regenmortel

Evenement

Op donderdagmiddag 30 april aanstaande organiseert het lectoraat Outreachend werken en Innoveren een inspiratiemiddag, de vierde alweer in dit studiejaar. Voor iedere bijeenkomst nodigen wij sprekers uit die de medewerkers van het lectoraat en AKMI deelgenoot willen maken van verkregen inzichten in hun vakgebied of van actuele thema’s uit onderzoek en samenleving.

Er is tegenwoordig bijna geen beleidsstuk te vinden dat niet gaat over eigen kracht en eigen regie. Maar hoe gaat dat met burgers in een kwetsbare positie? Zijn er ook grenzen aan eigen kracht en regie? En wat is de rol van het sociaal werk hierbij? Vaak gaat het bij deze discussies eigenlijk over empowerment, '....een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie’. Deze definitie is van Tine van Regenmortel, een autoriteit op dit gebied.

Op 30 april verzorgt zij van 15:00 tot 17:00 een inspiratiemiddag over empowerment en vooral de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van het sociaal werk. Empowerment biedt veel kansen, maar is niet zonder uitdagingen, zeker in deze tijden van bezuinigingen. Tijdens de bijeenkomst zal Tine eerst een lezing geven, daarna is ruim de tijd om met haar en met elkaar in gesprek te gaan.

Tine heeft in haar werk als psychologe, onderzoeker, hoogleraar en voormalig lector veel ervaring opgedaan met empowerment en sociaal werk, zowel in de praktijk als in onderzoek en onderwijs. Sinds vorig jaar is zij ook programmaleider van een onderzoeksgroep die zich richt op de ontwikkeling van het sociaal werk. In 2011 schreef zij op verzoek van de Marie Kamphuis stichting een Lexicon van empowerment.

Wil je de inspiratiebijeenkomst van 30 april graag bijwonen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar g.koning@hva.nl

 

Wanneer:  Donderdag 30 april  van 15.00-17.00 uur 

Waar:          Benno Premselahuis, ruimte 05.A01

Gepubliceerd door  AKMI 29 april 2015