Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

NEJA CONFERENTIE 2014

Evenement

Na het succes van de conferentie in 2012 organiseert het Netwerkwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam ( NEJA ) op 3 juni 2014 opnieuw een conferentie over jeugdzorg. Het thema van dit jaar is "Generalistisch en specialistisch werken in de Amsterdamse zorg voor jeugd."

4_12_glijbaan_600x450

Tijdens de tweede NEJA conferentie wordt ingegaan op actuele vragen over de nieuwe zorg voor jeugd. Vier plenaire sprekers vertellen over de vereisten voor zowel generalistische als specialistische zorg voor jeugdigen en gezinnen in de grootstedelijke regio van Amsterdam. In twee workshoprondes presenteren de verschillende NEJA-partners de resultaten van (lopende) onderzoeks- en ontwikkelprojecten. De conferentie presenteert daarmee een hedendaags palet aan expertise binnen de jeugdzorg in grootstedelijk Amsterdam.

PROGRAMMA

09.15- 9.45 Ontvangst en registratie
09.45-10.00 Opening door dagvoorzitter dr. Leonieke Boendermaker
10.00-10.15 Filmfragment
10.15-10.45 Plenaire lezing door prof. dr. Tom van Yperen
10.45-11.15 Plenaire lezing door prof.dr. Trees Pels
11.15-11.45 Koffie en naar workshops
11.45-12.45 Workshops ronde 1
12.45-14:00 Lunch en informatiemarkt/posterpresentatie
14.00-14.15 Filmfragment
14.15-14.45 Plenaire lezing door prof. dr. Geertjan Overbeek
14.45-15.15 Plenaire lezing door prof. dr. Theo Doreleijers
15.15-15.45 Koffie en naar volgende workshop
15.45-16.45 Workshops ronde 2
16.45-18.00 Borrel

  • Dr. Leonieke Boendermaker, lector Implementatie in de jeugdzorg bij de Hogeschool van Amsterdam.
  • Prof. dr. Tom van Yperen, hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Thema : de inzet van bestaande kennis bij het generalistische werken in de zorg voor jeugd.
  • Prof. dr. Trees Pels, bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad bij Vrije Universiteit in Amsterdam. Thema : diversiteit in de zorg rondom jeugd en gezin in Amsterdam.
  • Prof. dr. Geertjan Overbeek, hoogleraar Pedogogiek bij de Universiteit van Amsterdam. Thema : Kwetsbaar of ontvankelijk? Een onderzoek naar de interactie tussen genen en omgevingsfactoren in de oudertraining Incredible Years.
  • Prof. dr. Theo Doreleijers, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Thema : de noodzaak van specialistisch zorg voor kinderen met een psychische stoornis.

Klik hier voor het programma en de beschrijvingen van de workshops. Na uw aanmelding voor de conferentie ontvangt u een mail met het aanmeldformulier voor de workshops.

Selectie van het aanbod:

  • Jeugdbescherming in Samenwerking. Bruikbaarheid van Signs of Safety voor kinderen (van ouders) met een beperking.
  • Van vroegtijdige screening tot het voorkomen van recidive: preventie en behandeling van jeugdcriminaliteit.
  • Hechting bij jonge kinderen en Alert4you. Hoe kennis uit wetenschappelijk onderzoek de praktijk kan ondersteunen in signaleren en wegen van problematiek.
  • Samenwerking jongerenwerk en jeugdzorg. Brug naar zelf aan de slag gaan. Bijdrage Ambulant Jongerenwerk aan de zorg voor jeugd.
  • VVE-doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen: selectie, indicering en aanbod.

De workshops worden verzorgd door de NEJA-samenwerkingspartners.

logo neja_130x85

VOOR WIE?

De conferentie is bedoeld voor professionals, managers, beleidsmedewerkers, bestuurders, onderzoekers, docenten en studenten van de NEJA samenwerkingspartners en daarbuiten.

AANMELDEN 

Let op: het maximum aantal plaatsen van 200 deelnemers is inmiddels bereikt en u kunt zich niet meer aanmelden. U kunt zich wel op de reservelijst laten plaatsen. Stuur daarvoor een mail naar nejaconferentie2014@hva.nl o.v.v. naam, organisatie en functie. 

Deze conferentie is mogelijk gemaakt door de financiële samenwerking van de NEJA-partners. In geval u na aanmelding niet in de gelegenheid bent om deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te stellen. Op die manier kunnen wij andere geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om alsnog deel te nemen en worden gemaakte kosten opgevangen. Hartelijk bedankt!

UITNODIGING

Voor deze conferentie wordt accreditatie aangevraagd bij het NVO, NIP en NVMW. Om voor accreditatiepunten in aanmerking te komen kunnen deelnemers hun aanwezigheid opgeven. Hiervoor is gelegenheid in de ochtend bij de ontvangst of tijdens de lunch.

Het NEJA is een samenwerkingsverband in de stadsregio Amsterdam tussen de instellingen voor jeugd en opvoedhulp, bureau jeugdzorg, NJi, Kohnstamm Instituut, Kenniswerkplaats 10 , Traumacentrum Bascule, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam. Het NEJA dient als platform voor kennisuitwisseling en gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van de zorg voor jeugd en is het eerste netwerk in Amsterdam dat een brug slaat tussen de jeugdzorgpraktijk en de wetenschap.

De conferentie wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Het vindt plaats op de Hogeschool van Amsterdam. De organisatie is in handen van lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd van de Hogeschool van Amsterdam.

Wilt u aan de slag met actuele vraagstukken uit uw beroepspraktijk? Met de master Social Work ontwikkelt een visie en leert u nieuwe benaderingen en aanpakken te ontwikkelen en deze te implementeren. U draagt zo bij aan de innovatie en praktijkverbetering van uw organisatie. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/msw.

PERS - Lees hier de blogpost van bezoeker Leontine Bibo

Gepubliceerd door  AKMI 27 oktober 2014