Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werkvelddebat #2 Privacy in tijden van transitie

Debat

Het sociale domein is sterk in beweging. Bestaande werkwijzen veranderen ingrijpend: integraal werken wordt de nieuwe norm en van burgers wordt een grotere zelfredzaamheid verwacht. Hoe staat het bij al deze veranderingen met de privacy van burgers? Dit belangrijke thema is het onderwerp van het tweede werkvelddebat van het AKMI op 12 januari 2016.

Studenten op International talent Event Amsterdam 2015

Sprekers

  • Dr. Lia van Doorn, lector HU
  • Esma Curuk, coördinator leertrajecten van Samen DOEN in de buurt-teams
  • Anita Hütten, beleidsmedewerker Ieder(in)
  • Jeanet Zonneveld, landelijk projectmanager Integrale Aanpak bij Ministerie BZK
  • Marc Räkers, onderzoeker HvA en mede-initiatiefnemer van Stichting Eropaf!
  • Alexandra Reijerse, juridisch adviseur GGZ inGeest

Programma

Het debat vindt plaats in de Kohnstammzaal van de Hogeschool van Amsterdam.

  • 15.30 uur inloop
  • 16.00 uur debat
  • 17.30 uur borrel en napraten

Het sociale domein is bezig met de grootste veranderingsoperatie van de afgelopen decennia. Professionals krijgen er te maken met nieuwe verhoudingen, die ze voor een deel zelf teweeg brengen: vanuit nabijheid zoeken ze samenwerking met bewoners. Klantrelaties veranderen in partnerships. Ook in de samenwerking met andere professionals vinden verschuivingen plaats: van afzonderlijk en specialistisch naar interdisciplinair. Samen geven ze in sociale wijkteams vorm aan verantwoordelijkheid.

Wettelijke basis ontbreekt

Wat betekenen deze veranderingen voor de privacy van cliënten en burgers? Wordt het grondrecht op privacy bij al die samenwerking voldoende gewaarborgd? Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft dit voorjaar 41 gemeenten aangeschreven met het verzoek nadere inlichtingen te geven over de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein. Het blijkt dat een wettelijke basis voor het uitwisselen van persoonsgegevens voor taken die niet staan beschreven in de wetten over jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen ontbreekt.

Waarborgen privacy burgers

Ook professionals worstelen in de nieuwe situatie met het borgen van privacy. Door het werken in multidisciplinaire teams en het samenspel tussen formele en informele krachten ontstaan privacyvragen waarin bij voorbeeld de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker niet duidelijk voorziet. Die stelt dat een professional alleen informatie over cliënten met anderen mag delen als daar toestemming voor is van de cliënt. Dat lijkt bij al die samenwerking onbegonnen werk. De onrust is daarom groot, niet in het minst bij burgers in kwetsbare posities. Wordt hun recht op privacy nog wel gewaarborgd?

Aanmelden

Praat op 12 januari mee over dit thema met onderzoekers, docenten en (aankomend) professionals uit het sociale domein. Deelname is gratis. Neem voor vragen contact op met Madge Charleston via akmi@hva.nl.

Steerimpressie eerste werkvelddebat

Gepubliceerd door  AKMI 2 februari 2016