Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Verandermanagement

Cursus

Juridische dienstverlening speelt zich af in een wereld die continu verandert. Als de dienstverlening daarop aan wil blijven sluiten, moet deze mee veranderen. Zelfs als externe omstandigheden gelijk blijven, kan het nuttig en noodzakelijk zijn om te veranderen, omdat dienstverlening beter, efficiënter of goedkoper kan worden uitgevoerd. Veranderen blijkt in de praktijk een lastig fenomeen; misverstanden, weerstand en onzekerheid staan veranderingsprocessen vaak in de weg.

Master Legal Management
Naam module: Verandermanagement
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 17 april 2017 t/m 7 juli 2017
Tijdstip: Donderdagavond
Toetsvorm: Opdracht
Studiebelasting: 84 uur
Kosten: € 900,- exclusief btw

Tijdens de module Verandermanagement krijg je de kennis en inzichten die nodig zijn bij het diagnosticeren en planmatig implementeren van verbeteringen en veranderingen binnen (onderdelen van) organisaties die juridische dienstverlening verzorgen. Centraal staat de thematiek:

 • Wat komt er bij veranderen kijken?
 • Uit welke elementen bestaan veranderingen?
 • Wat zijn de belangrijkste activiteiten die erbij horen?
 • Wat is het verschil tussen verbeteren en veranderen?

De professionals in organisaties staan hierbij centraal. Dat geldt ook voor de eigenschappen van de veranderaar zelf. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende vormen van structuur van organisaties, leiderschap en management en type interventies.

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat.

Docent

drs. H. Barendrecht

 • U heeft inzicht in verschillende type organisatieprocessen en hoe deze zijn te onderscheiden.
 • U ontwikkelt inzicht in het belang van diagnosticeren van vraagstukken en kent verschillende modellen om dit mogelijk te maken.
 • U heeft kennis van de invloed en samenhang van verschillende ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van verandering.
 • U kunt verschillende veranderparadigma’s van elkaar onderscheiden.
 • U heeft kennis van verschillende diagnosemodellen en kunt beargumenteren waarom meerdere modellen bruikbaar zijn voor het doen van onderzoek.
 • U kunt causale diagrammen toepassen, in het kader van het formuleren van onderzoeksvragen en hypothesen.
 • U beseft dat veranderingen in de organisatie verlopen via verschillende geplande interventies.

 • Handleiding Verandermanagement
 • L. de Caluwé, H. Vermaak, Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige, Kluwer, 2016.
 • L. de Groot-Van Leeuwen & H. den Tonkelaar, De fusie van gerechtshoven (deel 2),
 • Ontmoeting van bedrijfskundige concepten met de fuserende gerechtshoven, in: Rechtstreeks 2012, nr. 2, Den Haag: SDU Uitgevers 2012, p. 35-42.

Overige literatuur wordt nader bekendgemaakt via de Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO) van de module.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken.

De beoordeling van deze module bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van de opdrachten gedurende de module zijn voorwaarden voor deelname aan de opdracht.
 • Opdracht (afgerond cijfer 1-10).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 juli 2016