Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Legal Service Design 1

Cursus

Concurrentie, stijgende eisen en verwachtingen en dalende budgetten: allemaal krachten die druk uitoefenen op de manier waarop juridische organisaties of juridische afdelingen hun activiteiten inrichten. In deze module leert u hoe u deze processen zo efficiënt mogelijk stroomlijnt.

Master Legal Management
Naam module: Legal Service Design 1
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 19 april t/m 28 juni 2018
Tijdstip: Donderdagavond
Toetsvorm: Eindopdracht
Studiebelasting: 112 uur
Kosten: € 1200,- exclusief btw en evt. aan te schaffen literatuur

In de module Legal Service Design 1 staat het verkrijgen van kennis en vaardigheden centraal die nodig zijn bij het analyseren, vernieuwen en verbeteren van processen. Daarbij kan het zowel gaan om processen die door juristen worden uitgevoerd, als om processen met relevante en complexe juridische aspecten. Alhoewel we uitgebreid zullen ingaan op Lean/ Lean Six Sigma, de methodologie die momenteel veel gebruikt wordt, gaan we ook in op andere methoden en technieken. We staan bovendien stil bij psychologische factoren die bij de (her)inrichting en uitvoering van processen een rol kunnen spelen.

De hoofdonderwerpen:

 • De relatie tussen juridische dienstverlening, procesmanagement en de strategie van organisaties;
 • Kernprincipes en relevante methoden en technieken van procesmanagement, zoals Lean en Six Sigma.
 • Behandeling van veel voorkomende verbetermogelijkheden en knelpunten bij processen in de rechtspraktijk;  
 • Toepassen van procesmanagementtechnieken in de eigen organisatie.

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat.

Docenten

De algemene leerdoelen van het studieonderdeel Legal Service Design 1 zijn :

 • Je kunt aangeven hoe processen kunnen worden verbeterd, in relatie tot de strategie en doelstelingen van de organisatie.
 • Je beheerst methoden en technieken van Lean, algemeen procesmanagement en 'service design' in juridische dienstverlening.
 • Je kunt beoordelen welke technieken in welke situaties effectief kunnen zijn en kunt de basisprincipes hiervan toepassen op praktijksituaties.  
 • Je bent je bewust van de mogelijke invloed van psychologische aspecten op het gedrag van betrokken professionals en kunt met betrekking tot behandelde biases en psychologische fenomenen beredeneren waar deze in processen mogelijk een rol kunnen spelen.  
 • Je bent in staat om juridische processen of processen met complexe juridische aspecten te definiëren, beschrijven en analyseren en op basis hiervan verbetervoorstellen te formuleren.

 

De algemene leerdoelen worden in de handleiding per week nader gespecificeerd.

Het cursusmateriaal wordt nog bekend gemaakt.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, circa 2,5 uur les per week van 19-4 t/m 7-6-2018.

Op 21 en 28-6 zijn er assessments waarbij de eindopdracht wordt gepresenteerd.

 

 

De beoordeling van deze module bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het maken van opdrachten gedurende de module zijn voorwaarden voor deelname aan de eindopdracht;
 • Eindopdracht (afgerond cijfer 1-10).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 31 januari 2018