Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kennis, Informatie en ICT

Cursus

In de module Kennis, Informatie, en ICT leert u de behoefte aan kennis in uw organisatie in beeld te brengen en krijgt u een beeld van de verschillende technologieën die er beschikbaar zijn om aan deze behoefte tegemoet te komen.

Master Legal Management

Uiteraard komt daarbij het zoeken naar wet- en regelgeving aan de orde, maar er wordt ook verder gekeken. Hoe verzamelt u bijvoorbeeld informatie over de effectiviteit van juridische processen om deze te verbeteren? En hoe verkrijgt u relevante informatie uit grote hoeveelheden documenten, zoals contracten? Op welke manieren hergebruikt u kennis die in de organisatie aanwezig is? Hoe stelt u op een effectieve manier documenten op?

Naam module: Kennis, Informatie en ICT
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 23 november 2017 - 1 februari 2018
Tijdstip: Donderdagavond
Toetsvorm: Eindopdracht
Studiebelasting: 112 uur
Kosten: € 1.200,- exclusief btw

In elke organisatie waar juridisch werk verricht wordt, speelt kennis een essentiële rol. Toegang tot de juiste informatie is vaak essentieel. Of het nu gaat om het adviseren van cliënten, het begeleiden van interne beslissingen, het opstellen van documenten of het waarborgen van processen. Met het sterk toegenomen gebruik van ICT is de hoeveelheid beschikbare informatie de laatste jaren gegroeid. Bovendien wordt er ook steeds meer inzicht in de beschikbare gegevens verwacht. Bedrijven als Google, Netflix en Amazon beschikken over enorme kennis van hun gebruikers en ontwikkelen steeds slimmere technologieën waardoor zij deze gebruikers steeds beter van dienst kunnen zijn. Ook in de juridische wereld maken artificial intelligence, big data en kennissystemen hun opwachting. Maar wat betekent dit concreet voor uw werk?

Het uitgangspunt van deze module is dat kennistechnologie enkel effectief is als het ook voorziet in een daadwerkelijke behoefte binnen de organisatie. Als rode draad door de colleges loopt dan ook de vraag naar de kennisbehoeften binnen de organisaties van de studenten. Aan de hand van methoden uit het Service Design en Design Thinking brengen we deze behoeften in kaart, waarna de toepasbaarheid van verschillende technologieën beter te beoordelen is. Zowel in tussentijdse opdrachten als in de eindopdrachten wordt van u gevraagd om de besproken technologieën te plaatsen in de context van hun dagelijkse werk. 

Docent

dr. Jelle van Veenen

  • Aangeven op welke plekken in uw organisatie juridische informatietechnologie een rol speelt of kan spelen.
  • In kaart brengen welke behoeften er spelen en processen ontwerpen die hieraan tegemoetkomen.
  • De belangrijkste technologieën kennen en in kunnen schatten in wat voor situaties deze relevant zijn.

De leerdoelen worden in de studiehandleiding per lesweek nader gespecificeerd. 

  • De literatuur bestaat uit verschillende artikelen. De literatuurlijst wordt ruim voor aanvang bekend gemaakt.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, 3 uur les per week.

Praktijkgerichte eindopdracht. (eindcijfer 1-10)

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2017