Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Management van Juridische Dienstverlening

Cursus

In de cursus Management van Juridische Dienstverlening wordt ingegaan op de verschillende organisatorische en bedrijfskundige aspecten die voor de organisatie van juridische dienstverlening relevant zijn. De cursus biedt een overview, waarvan de belangrijkste onderwerpen andere theoretische cursussen, waaronder de cursus Strategie en Innovatie, worden uitgediept. Door het volgen van deze cursus bent u in staat om de latere studieonderdelen direct in een breder kader te plaatsen.

MLM_groot
Naam cursus: Management van Juridische Dienstverlening
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: September - november 2015, zeven weken
Tijdstip: Donderdagavond, 18.15 - 19.45 uur
Toetsvorm: Mondelinge toets
Studiebelasting: 56 uur
Kosten: € 600,-

De theorie van de cursus is zowel van belang voor private als publieke organisaties, maar vertrekt vanuit het concept van de Professional Service Firm (PSF). De managementaspecten van PSF’s, zoals advocatenkantoren, notariskantoren en gerechtsdeurwaarderskantoren worden steeds belangrijker naarmate die organisaties en hun markten en producten en dienstverlening complexer worden. De professionele dienstverlening in Nederland is zelf aan het professionaliseren. Dit betekent dat de dienstverlening continu verbeterd wordt en dat de professionals werkzaam in die organisaties over een steeds groter palet aan kennis dienen te beschikken. Juridische afdelingen van grote bedrijven, de zogenoemde in-house counsels (juridische afdelingen van overheids- en semi-overheidsinstellingen en organisaties) zijn in veel opzichten te vergelijken met PSF’s.

In deze cursus worden de meest relevante onderdelen van professionele dienstverlening beknopt behandeld. Hierbij mag de cliënt natuurlijk niet ontbreken. In feite zou je kunnen zeggen dat bij ‘Management van juridische dienstverlening’ uiteindelijk alles draait om de cliënt, in de zin van de eindafnemer van juridische dienstverlening, of dit nu een zakelijke cliënt of een burger is. De onderwerpen die aan bod komen in de module ‘Management van juridische dienstverlening’ zijn:

 • Organisatiestructuren
 • Strategie, vertalen van de strategie naar het operationele proces
 • Kennismanagement
 • Planning & Control: doel, scope, object, proces
 • Cliënten: marketing; relatiemanagement, stakeholders, Product Leader/Customer Intimacy/Operational Excellence
 • Innovatie
 • Professional Services Firms: karakteristieken, definities, scope en omvang, inrichting van de organisatie, projectmanagement
 • Reflectie over PSF ‘s: trait-benadering 

 

 • U kunt de relatie leggen tussen de strategie van organisaties en de gewenste output van die organisaties
 • U bent in staat keuzes te maken tussen de verschillende managementtools die beschikbaar zijn om strategische doelen te realiseren
 • U kunt aangeven op welke manier kwaliteitsmanagement een rol speelt bij het besturen van organisaties en kunt de belangrijkste principes van kwaliteitsmanagement beschrijven
 • U ontwikkelt inzicht en vaardigheden in het vinden, beschrijven en waarderen van de economische aspecten van producten en diensten.
 • U ontwikkelt inzicht en vaardigheden in het vinden en beschrijven van de bedrijfsrisico’s van verschillende organisaties.
 • U bent in staat om bedrijfskundige controlinstrumenten toe te passen
 • U hebt inzicht in hoe primaire processen zich verhouden tot staf- c.q. concernprocessen, en weet die te beïnvloeden gericht op het borgen van de strategie die de organisatie wil realiseren. 

De leerdoelen worden in de handleiding van de cursus per week nader gespecificeerd.

 • Otterlo, Rob C.H. van (red.), Organisatie van professional services. Handboek zakelijke dienstverlening in het juridisch domein, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag: 2010.
 • Daft, R.L., Organisatietheorie en ontwerp, Academic Service, zevende druk, Den Haag: 2012.
 • Handleiding Management van juridische dienstverlening, Kenniscentrum Maatschappij en Recht, Amsterdam: 2010.

 

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, anderhalf uur les per week.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de mondelinge toets.
 • Mondelinge toets (afgerond cijfer 1-10).

 

prof. dr. R.C.H. van Otterlo

26 juni 2015