Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Human Resource Management voor Juristen

Cursus

Het succes en de duurzaamheid van moderne professionele, dienstverlenende organisaties hangt in hoge mate af van de kwaliteit van alle medewerkers. Human Resource Management dient er voor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten binnen organisaties. Human resource Management richt zich met name op instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in arbeidsorganisaties.

Master Legal Management
Naam cursus: Human Resource Management voor Juristen
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 5 februari t/m 26 maart 2015
Tijdstip: Donderdag van 18.15 tot 21.00 uur
Toetsvorm: Individuele opdracht
Studiebelasting: 84 uur
Kosten: € 900,-

Met een toekomstige schaarste aan hoger opgeleiden wordt het belang van de juiste werving en selectie van personeel alleen maar groter. Boeien en binden van medewerkers komt hoog op de HRM-agenda te staan. Hoe beter organisaties in staat zijn HRM-instrumenten op de juiste wijze in te zetten ten behoeve van hun organisaties, hoe succesvoller zij opereren in hun managementtaken en hoe succesvoller die organisaties zullen zijn.

Het managen van human resources in professionele, dienstverlenende organisaties behoort tot de belangrijkste managementtaken. Human resources vormen immers eigenlijk het enige echte kapitaal van dergelijke organisaties. Hoe beter de professionals en hun ondersteuners functioneren hoe winstgevender en/of efficiënter de organisatie is. Effectief leidinggeven is daarbij van belang, alhoewel dat bij professionals er vaak ook juist in bestaat om professionals zelf verantwoordelijk te maken voor activiteiten en feitelijk ‘geen leiding te geven’.

Voor juridisch-organisatorische professionals die voor een juridische dienstverlener of een juridische afdeling werken is het van belang kennis en inzicht te verwerven in moderne HRM-theorieën en -praktijken. Bij de literatuur voor deze cursus is ervoor gekozen die nauw aan te laten sluiten bij de specifieke praktijk van juridische professionele organisaties en bij professionele organisaties in het algemeen. Deelnemers aan deze cursus zullen na het volgen van het HRM-onderdeel in staat zijn HRM-instrumenten te ontwikkelen en toe te passen die aansluiten bij hun specifieke organisaties en die bijdragen aan het succes van die organisaties.  

  • U kunt de relatie leggen tussen de strategie van organisaties en de benodigde HR-instrumenten van die organisaties;
  • U bent in staat keuzes te maken tussen de verschillende stijlen van leidinggeven;
  • U bent in staat HRM-instrumenten op elkaar en op de algemene organisatiestrategie af te stemmen (alignment);
  • U ontwikkelt inzicht en vaardigheden in het managen van professionals. 

  • Otterlo, Rob C.H. van (red.), (2010), Organisatie van professional services. Handboek zakelijke dienstverlening in het juridisch domein. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.
  • Vloeberghs, Daniel, Human resource management. Fundamenten en perspectieven. Op weg naar de intelligente organisatie. Academic Service, Lannoo Campus, laatste druk.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, 2,5 uur les per week.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de mondelinge toets.
  • Individuele opdracht (afgerond cijfer van 1-10).

prof. dr. R.C.H. van Otterlo

Gepubliceerd door  AKMI 20 februari 2015