Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers

Cursus

Deze training is ideaal voor maatschappelijke organisaties die een professionaliseringsslag willen maken op het gebied van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS). Door de ingrijpende ontwikkelingen moeten hulpverleners procesmatiger, vraag- en resultaatgerichter werken. Daarnaast moeten cliënten steeds zelfredzamer worden. Ze krijgen meer en meer de regie in handen en hun sociale netwerken worden steeds belangrijker. Daarom is het belangrijk dat ze hun eigen kracht leren kennen.

MSW 600x450
 Doelgroep: Welzijn Nieuwe Stijl-professionals 
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Twee bijeenkomsten van vier uur
Aantal deelnemers:  In overleg
 Kosten: Neem contact met ons op voor een offerte op maat 
 Locatie:  Amsterdam

Doelstelling

Professionals voorbereiden op belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie als gevolg van de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. Het doel is om professionals meer inzicht te geven in hun eigen gedrag en vol vertrouwen te laten werken met deze nieuwe uitgangspunten. Daarnaast komen ze achter de visie van hun teamgenoten en waar ze met elkaar naartoe willen. De professionals leren om activerend te werken en daarnaast leren ze adequaat te registreren. Ook ontwikkelen ze competenties die erop gericht zijn om met het gezin samen te werken, vanuit de eigen kracht van het gezin en het familie-/sociale-/buurtnetwerk.

Inhoud van de bijeenkomsten

In de bijeenkomsten zorgen en uitdagingen met elkaar gedeeld. Daarnaast doen de deelnemers oefeningen om de vraag van de cliënt duidelijk te krijgen. Vervolgens leren ze om de cliënt te motiveren om zelf met de vraag aan het werk te gaan. Alle deelnemers krijgen na de eerste bijeenkomst een reader met huiswerk mee met een opdracht om te oefenen in [ 1] de praktijk. Hun bevindingen koppelen ze aan de literatuur en presenteren ze tijdens de tweede bijeenkomst.

Tijdens de tweede bijeenkomst leren de deelnemers de juiste vragen te stellen om erachter te komen of cliënten steun uit hun netwerk kunnen krijgen. Daarnaast maken ze een inschatting van de zelfredzaamheid van cliënten. Door een schema van relevante leefgebieden te maken, ontdekken deelnemers wat er goed (genoeg) gaat en wat beter moet of kan. Aan de hand van de criteria in het beroepsprofiel stellen we een plan van aanpak op, met een duidelijke taakverdeling voor cliënten, familie, vrijwilligers en professionals.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw).

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Bekijk ook ons complete scholingsaanbod.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015