Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Verandermanagement

Cursus

Juridische dienstverlening speelt zich af in een wereld die continu verandert. Als de dienstverlening daarop aan wil blijven sluiten, zal deze mee moeten veranderen. Daarnaast kan, ook bij gelijkblijvende externe omstandigheden, het nuttig en noodzakelijk zijn te beslissen tot verandering, omdat dienstverlening beter, efficiënter of goedkoper kan worden uitgevoerd. In beide gevallen is verandering een kernbegrip. Veranderen blijkt in de praktijk een lastig fenomeen. Misverstanden, weerstand en onzekerheid kunnen veranderingsprocessen in de weg staan.

Master Legal Management
Naam cursus: Verandermanagement
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 13 november 2014 tot en met 15 januari 2015
Tijdstip: Donderdagavond van 18.15 tot 21.30 uur
Toetsvorm: Schriftelijke toets
Studiebelasting: 84 uur
Kosten: € 900,-

De cursus Verandermanagement draait om het verkrijgen van de kennis en inzichten die nodig zijn bij het diagnosticeren en planmatig implementeren van verbeteringen en veranderingen binnen (onderdelen van) organisaties die juridische dienstverlening verzorgen. Centraal staat de thematiek: Wat komt er bij veranderen kijken? Uit welke elementen bestaan veranderingen? Wat zijn de belangrijkste activiteiten die erbij horen? Wat is het verschil tussen verbeteren en veranderen?

De zachte kant, de professionals in organisaties staat hierbij centraal. Dat geldt ook voor de eigenschappen van de veranderaar zelf. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan verschillende vormen van structuur van organisaties, leiderschap en management en type interventies.

 • U heeft inzicht in verschillende type organisatieprocessen en hoe deze zijn te onderscheiden;
 • U ontwikkelt inzicht in het belang van diagnosticeren van vraagstukken en kent verschillende modellen om dit mogelijk te maken;
 • U heeft kennis wat de invloed en samenhang is van verschillende ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van verandering;
 • U kunt verschillende veranderparadigma’s van elkaar onderscheiden;
 • U heeft kennis van verschillende diagnosemodellen en kunt beargumenteren waarom meerdere modellen bruikbaar zijn voor het doen van onderzoek;
 • U kunt causale diagrammen toepassen, in het kader van het formuleren van onderzoeksvragen en hypothesen;
 • U beseft dat veranderingen in de organisatie verloopt via verschillende geplande interventies.

 • Handleiding Verandermanagement.
 • L. de Caluwé, H. Vermaak, Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige, Kluwer, 2006.
 • R.E. Quinn en K.S. Cameron, K.S., Diagnosing and changing organizational culture, Jossey Bass, 2011.

Overige literatuur wordt bekendgemaakt via de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) van de cursus.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de schriftelijke toets;
 • Schriftelijke toets (afgerond cijfer 1-10).

drs. H. Barendrecht

Gepubliceerd door  AKMI 20 februari 2015