Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Positionering en netwerkontwikkeling met behulp van het Ecogram

Cursus

Onze verzorgingsstaat verandert in rap tempo in een civil society, waarin van ouders en jeugdigen een steeds grotere zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale veerkracht wordt verwacht. In deze nieuwe situatie helpen hulpverleners cliënten om hun sociale netwerken te onderhouden en/of op te bouwen en hun mogelijkheden optimaal te benutten.

MSW 600x450

Hiervoor is een andere instelling en aanpak van alle betrokkenen nodig, gericht op duurzame verandering en een zelfstandige toekomst. Met het ecogram kunnen u en uw medewerkers netwerken van cliënten in kaart brengen. Daarnaast vergroot het model uw inzicht in uw eigen positie binnen complexe zaken.

 Doelgroep: Welzijn Nieuwe Stijl professionals
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Twee dagdelen van vier uur
 Aantal deelnemers: Maximaal 14
 Kosten:  Neem contact met ons op voor een offerte op maat
 Locatie:

Incompany training

Doelstellingen

Deelnemers aan deze training leren te werken en denken vanuit de sociaal-ecologische benadering. Ze krijgen meer inzicht in hun eigen gedrag en ontdekken welke rol het beste bij hen past binnen Welzijn Nieuwe Stijl en de maatschappelijke context waarin de veranderingen plaatsvinden. Een ecogram biedt hierbij een praktisch hulpmiddel om sociale netwerken van cliënten in kaart te brengen en formele en informele netwerkpartners te signaleren. Daarnaast biedt het model aanknopingspunten om de sociale samenhang in de buurt te versterken.

De kracht van ecogrammen

Het Ecogram is een dynamisch instrument om de relaties in het sociale netwerk van cliënten te beschrijven en analyseren. De cliënt wordt vanaf het begin betrokken en tekent het ecogram zelf, aan de hand van vragen van hulpverleners. Door de visualisatie ontdekken ze wie er in hun netwerk zit, of de relaties ondersteunend of stressvol zijn en welke hulpbronnen ze (vaker) kunnen gebruiken. Daarnaast zien cliënten in het ecogram wat zij zelf voor anderen in hun netwerk kunnen betekenen. Zo ontdekken ze hun eigen kracht en kunnen ze zelf bijdragen aan de samenleving.

Professionals WNS kunnen het Ecogram onderling gebruiken om andere betrokkenen te informeren over de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Het model is ook geschikt om voortgang en resultaten te monitoren en evalueren.

Het trainingsprogramma

De training wordt gegeven door ervaren docenten/trainers van de Hogeschool van Amsterdam. De planning vindt plaats in overleg. Tijdens de twee bijeenkomsten van vier uur bespreken we relevante casussen, doen we rollenspellen en maken deelnemers op basis van hun praktijkwensen, -behoeften en -dilemma’s overzichtelijke ecogrammen. Daarnaast leren ze nieuwe informele netwerkpartners te vinden en duurzame (buurt)netwerken op te bouwen. Door zichzelf op verschillende plekken te positioneren in het ecogram, krijgen hulpverleners nieuwe inzichten over hun eigen functioneren. 

Achtergrond trainingsprogramma

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers.

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden 3,5 registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw). De accreditatie voor deze module is aangevraagd. De punten kunnen met terugwerkende kracht worden toegekend.

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over deze training of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  AKMI 20 november 2015