Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering

Cursus

Maatschappelijke en wettelijke veranderingen vragen om een andere houding en aanpak van professionals WNS. Ze krijgen te maken met de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Welzijn Nieuwe Stijl. We zien dat gemeenten ondersteuning nodig hebben in deze verandering. De Hogeschool van Amsterdam biedt ondersteuning met de training 'Oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering'.

MSW 600x450
 Doelgroep: Ouder- en kindteams
 Niveau: Post-hbo
 Duur:  Twee bijeenkomsten van vier uur
 Aantal deelnemers: Maximaal 14
 Kosten:  Neem contact met ons op voor een offerte op maat
 Locatie:

Incompany training

Leerdoelen

In deze training leren deelnemers:

 • de basisprincipes van oplossingsgericht werken en presentiebenadering;
 • persoonlijke kwaliteiten inzetten om de eigen kracht van het huishouden van het individu/systeem te vergroten;
 • informele netwerken benutten;
 • vaardigheden in motiverende gespreksvoering;
 • activerende en interculturele vragen stellen;
 • complimenten geven en omgaan met weerstanden;
 • omdenken: van problemen naar mogelijkheden.

Theoretische achtergrond

Het Oplossingsgerichte Model komt uit de psychotherapie en is de praktische uitwerking van de Empowerment theorie. Het is een werkwijze die toegankelijk en toepasbaar is voor mensen van alle leeftijden. Oplossingsgericht werken gaat uit van wat er in het moment is en richt zich op een gewenste toekomst. Het doel is altijd een pragmatische, realistische en zo effectief mogelijke oplossing voor problemen.

Het gaat om de samenwerking met de klant, die zelf zijn situatie het beste kent. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende samenwerking. De klant behoudt zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap als hij de benodigde veranderingen realiseert.

Er zijn verschillende stromingen die als oorsprong van oplossingsgericht werken kunnen worden aangeduid, waaronder de werkwijze van dr. Milton Erickson, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg.

Het programma

Deel 1: Grondbeginselen van oplossingsgericht werken en het verschil tussen de probleem- en oplossingsgerichte benadering. In het eerste deel behandelen we:

 • de context: de WMO en Bakens Welzijn Nieuwe Stijl;
 • het belang van empowerment voor de doelgroep;
 • de probleem- en oplossingsgerichte benadering;
 • de wondervraag;
 • het persoonlijk implementatieplan.

Deel 2: Toepassen van verschillende oplossingsgerichte interventies .In het tweede deel behandelen we:

 • presentaties naar aanleiding van de praktijkopdracht;
 • oefening ‘tegen je wil’;
 • schaalvragen stellen;
 • introductie: uitzonderingen zoeken;
 • flow-chart;
 • persoonlijk implementatieplan;

We sluiten altijd af met een evaluatie, een praktijkopdracht en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.

Werkwijze

Uitgangspunt in dit scholingstraject zijn praktijksituaties. Ook gebruiken we werkvormen, zoals rollenspellen. Deelnemers krijgen een reader met actuele literatuur en aanbevolen boeken voor zelfstudie. Voor deze module worden een certificaat en registerpunten uitgereikt.

HvA-visie op professionele leertrajecten

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt leertrajecten in samenwerking met zorgprofessionals, managers, directies, ervaringsdeskundige klanten en andere partners. De expertise en krachten van deelnemers vormen de basis van het trainingsprogramma en de oefenstof sluit aan bij hun leerwensen. Het is een continu proces van co-creatie, waarbij we leren van en met elkaar. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en stimuleren tegelijkertijd het zelforganiserende vermogen en de innovatieve kracht van deelnemers. 

Certificering

Om deze training succesvol af te ronden gelden een aantal participatievoorwaarden, zoals een persoonlijk implementatieplan, literatuurstudie en een presentatie. Daarnaast geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Aan deze module worden registerpunten toegekend vanuit het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw). 

Meer informatie en inschrijven

Wilt u meer weten over dit onderwerp of meteen medewerkers inschrijven? Neem contact op met Emily van Houts, managementassistent Scholing & Ontwikkeling bij Kenniscentrum Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  AKMI 26 juni 2015