Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Regulering

Cursus

Het doel van de cursus Regulering is kennis te verkrijgen over de diverse aspecten van (de)regulering. Deelnemers aan deze cursus leren hoe met behulp van regulering of juist deregulering, de kwaliteit van de juridische dienstverlening, kan worden verbeterd.

Master Legal Management
Naam cursus: Regulering
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 4 september tot en met 6 november 2014
Tijdstip: Donderdag van 20.00 tot 21.30 uur
Toetsvorm: Schriftelijk
Studiebelasting: 84 uur
Kosten: € 900,-

Regulering is niets meer en minder dan regels stellen; een breed begrip dat kan gaan over wetgeving, gemeentelijk beleid, maar ook over gedragscodes en interne regelingen. In deze cursus gaat het om de regels - op verschillende niveaus - die impact hebben op een organisatie. Een professional die (mede)verantwoordelijk is voor de organisatie van juridische dienstverlening - hierna juridische professional - zal met deze regels iets moeten doen. Hij kan interne regeling zelf ook inzetten.

De verschillende niveaus en wijzen van (zelf-)regulering worden aan de hand van praktijkcases en best practices behandeld. Besproken wordt hoe de juridische professional verbeteringen kan doorvoeren in de kwaliteit, snelheid en kosten van juridische (werk)processen. De balans tussen regulering en deregulering, tussen centrale en gereguleerde aansturing en de autonomie en vrije keuzeruimte van de juridische uitvoerders wordt onderzocht. Aan de orde komt vervolgens hoe je regels en richtlijnen vormgeeft en implementeert en met welke indicatoren de effectiviteit en efficiëntie van regulering kan worden gemeten.

 • U kunt aangeven welke gebieden van (de)regulering doorslaggevend zijn en kunt aangeven welke actuele ontwikkelingen van belang zijn voor de juridische beroepspraktijk;
 • U kunt aangeven wat de rol van ethiek en tuchtrecht is binnen de regelgevingspyramide;
 • U bent in staat de verschillende vormen en aspecten van (de)regulering te benoemen;
 • U bent in staat een aantal voorbeelden van (de)regulering met succesfactoren uit de praktijk te noemen;
 • U bent in staat lessen te trekken uit best practices uit de rechtspraktijk en (inter)nationale literatuur en die vervolgens toe te passen op casussen uit de juridische beroepspraktijk;
 • U kunt aangeven hoe de organisatie moet voldoen aan geldende wet- en regelgeving en overige normen op een wijze die past bij de  strategie, verantwoordelijkheden en (financiële) mogelijkheden van de organisatie.

De leerdoelen worden in de handleiding van de cursus per week  nader gespecificeerd. 

 • Handleiding Regulering

Diverse (inter)nationale artikelen en delen uit boeken, waaronder:

 • N. Gunningham & P. Grabosky, with Darren Sinclair, Smart Regulation, designing environmental policy, Oxford: OUP 1998,  p. 37-69.
 • B. Dorbeck-Jung, M. Oude Vrielink, Op weg naar bruikbare overheidsregulering? in: B. Dorbeck-Jung & M. Oude  Vrielink (red.), Op weg naar bruikbare regulering, Recht der  Werkelijkheid (themanummer), Den Haag: BJU 2006, p. 9-19. 
 • B. Dorbeck-Jung e.a., Contested hybridization of regulation: Failures of the Dutch regulatory system to protect minors from harmful media), Regulation & Governance, Vol. 4 (2), 2010.
 • W.H. van Boom e.a., Handelspraktijken, reclame en zelfregulering, Pilotstudy Maatschappelijke  Reguleringsinstrumenten, WODC uitgave 1535, Den Haag: BJU  2009, p. 11-17 ; & p. 31-44.
 • B.M. Dijksterhuis, Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch ondrzoek naar rechterlijke samenwerking in  de werkgroep Alimentatienormen (1975-2007) (diss. Leiden),  Leiden: LUP 2008, p. 1-11 
 • B.M. Dijksterhuis, Uniforme rechtstoepassing en de Hoge Raad, NJB 2010, p. 1969-1974. 
 • R. Knegt, Rechters in ontslagzaken: zelfregulering en de markt van beëindigingsprocedures, in: N. Doornbos, N. Huls & W. van  Rossum (red.), Rechtspraak van buiten. Deventer: Kluwer, 2010,  p. 95-102. 
 • M. Oude Vrielink & T. Brantsen, Brancheorganisaties en gedragscodes: de spagaat van zelfregulering, Recht de  Werkelijkheid, Vol 2, 25, Den Haag: BJU 2004, 31-50. 
 • R.C.H. van Otterlo (red.), Organisatie van professional services. Handboek zakelijke dienstverlening in het juridisch domein,  Boom Juridische Uitgevers, 2010 (twee hoofdstukken).

Eventuele overige literatuur wordt nader bekendgemaakt via de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) van de cursus.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, anderhalf uur les per  week.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de schriftelijke toets;
 • Schriftelijke toets (afgerond cijfer 1-10).

mr. dr. B. Dijksterhuis 

Gepubliceerd door  AKMI 20 februari 2015