Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Procesmanagement

Cursus

Verschillende krachten die op organisaties inwerken, zoals concurrentie, stijgende eisen en verwachtingen en dalende budgetten zorgen voor druk op juridische organisaties of juridische afdelingen om de wijze waarop zij hun activiteiten verrichten zo efficiënt mogelijk in te richten.

Master Legal Management

Deze cursus draait om het verkrijgen van competenties die nodig zijn bij het vernieuwen en verbeteren van met name de primaire processen in juridische organisaties, in de richting van het bereiken van ‘operationele excellentie’. In de aanpak staat een klantgerichte benadering even hoog in het vaandel als het min of meer mechanistisch analyseren, verbeteren en meten van processen.

 In de cursus staan met name de primaire processen in juridische organisaties centraal, dat wil zeggen de processen die rechtstreeks te maken hebben met het administreren en behandelen van zaken van klanten. Daarnaast kunnen deze vorm van management en de beschikbare methodologieën ook worden toegepast ter verbetering van de secundaire processen, zoals inkoop, research en development en human resource management. 

Naam cursus: Procesmanagement
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 4 september tot en met 6 november 2014
Tijdstip: Donderdag van 18.15 tot 19.45 uur
Toetsvorm: Eindopdracht
Studiebelasting: 84 uur
Kosten: € 900,-

 • U kunt aangeven hoe processen kunnen worden verbeterd, in relatie tot de strategie en doelstellingen van de organisatie;
 • U bent in staat om processen binnen de juridische dienstverlening te definiëren en beschrijven;
 • U beheerst methoden en technieken van casemanagement in juridische dienstverlening en kunt aangeven wat hiervan de praktische waarde is;
 • U kunt aangeven wat de invloed is geweest van technieken als BPR (Business Proces Redesign / Business Process Re-engineering) en kunt beginselen hiervan toepassen;
 • U kent de principes van bekende procesmanagementtechnieken zoals Lean en Six Sigma, kunt inschatten welke technieken in welke  situaties effectief kunnen zijn en kunt de basisprincipes toepassen op praktijksituaties;
 • U beseft dat verbetering van processen in de eigen organisatie verloopt via projecten en inzet van human resource management en leert technieken hiervan toepassen.
 • De leerdoelen worden in de handleiding van de cursus per week nader gespecificeerd.

 • Handleiding Procesmanagement.
 • D.C. Dorr, Presteren met processen, Procesmanagement voor dienstverlenende organisaties, Kluwer, 2009.

Diverse (inter)nationale artikelen, waaronder:

 • E.J. Rooze, Differentiated use of electronic case management systems. International Journal for Court Administration, vol. 5, 2010, p. 50-59. 
 • M. Hammer, M. Reengineering Work: Don’t automate, obliterate, Harvard Business Review, July-August 1990.
 • T.H. Davenport & J.E. Short, The new industrial engineering: information technology and business process redesign, Sloan Management Review, Summer 1990, p. 11-27.

Eventuele overige literatuur wordt nader bekendgemaakt via de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) van de cursus.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, anderhalf uur les per  week.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de schriftelijke toets;
 • Eindopdracht, bestaande uit een essay (afgerond cijfer 1-10).

drs. N. Goudswaard-van Zundert 

Gepubliceerd door  AKMI 20 februari 2015