Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Nationaal Laboratorium ‘Burgers, buitenlui en beleidsmakers’

Over de spanning tussen formeel en informeel in de participatiesamenleving

Congres

Hoewel iedereen het tegenwoordig heeft over de ‘participatiesamenleving’, waarin burgers het heft in eigen hand nemen, beweegt de formele sector hierin niet altijd mee. Burgerinitiatieven, vrijwilligers en andere actieve burgers eisen steeds meer hun eigen plek op in het maatschappelijke veld. Formele organisaties moeten ruimte maken voor deze transistie, maar slagen vaak niet in. Op 6 november ontmoeten informeel en formeel elkaar en zoeken we naar elkaars belevingswerelden, en de kansen en knelpunten die er in de samenwerking liggen.

Tuinieren

Op 6 november maken we de spanning tussen formeel en informeel zichtbaar tijdens het Nationaal Laboratorium ‘Burgers, buitenlui en beleidsmakers’. Formeel en informeel ontmoeten elkaar, verkennen elkaars belevingswerelden en gaan in gesprek over de knelpunten en kansen. In twaalf labs brengen we de verschillende ingrediënten bij elkaar en zoeken we naar duurzame oplossingen. 

Organisatie

Tijdschrift Sociale Vraagstukken, Hogeschool van Amsterdam, de Vrijwilligersacademie en Eropaf!

Sprekers

Met bijdragen van onder (veel) meer: Justus Uitermark, Radboud Engbersen, Birgit Oelkers, Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Peter Rensen, Nanke Verloo en tal van initiatiefnemers van burgerinitiatieven.

Datum en locatie

Vrijdag 6 november van 10:00 tot 16:30 uur in de Buurtzaak, Chris Lebaustraat 4, Amsterdam Slotervaart.

Programma en aanmelden 

Kosten zijn €85 p.p. of €170 voor één persoon plus vrijwilliger. 

Download uitnodiging met link voor kaartverkoop

Gepubliceerd door  AKMI 19 oktober 2015