Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Congres 'Schuldeisers en schuldenaren, een ingewikkelde relatie'

De verantwoordelijkheden van schuldeisers rondom schulden en gedrag

Evenement

Op vrijdag 6 november organiseert het Lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam samen met Delta Lloyd Foundation het congres ‘Schuldeisers en schuldenaren, een ingewikkelde relatie'.

Dam Amsterdam

Het congres zoomt in op de rol en verantwoordelijkheid van schuldeisers bij het voorkomen, verminderen en oplossen van schulden. Met internationale en nationale sprekers bekijken we de rol die schuldeisers (kunnen/zouden moeten) hebben binnen de schuldenproblematiek. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: wat kunnen we van Amerika leren over effectieve gedragsbeïnvloeding? Wat kunnen we leren uit programma’s t.b.v. online stoppen-met-roken? Welk incassobeleid voert CZ en waarom? En hoe gaat werkgever Vebego om met werknemers met schulden en wat is volgens hun effectief?

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor schuldhulpverleners, sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers en crediteuren die in hun werk te maken hebben met armoede en schulden. Maar ook voor iedereen binnen het hoger beroepsonderwijs die betrokken is bij onderwijs op het gebied van schuldhulpverlening. En andere betrokkenen zoals beleidsmakers en verantwoordelijken.

Sprekers

 • Katy Davis, vice president Ideas42, US - keynote
 • dr. Eline Smit, assistent professor Health Communication, Universiteit van Amsterdam - keynote
 • Roeland van Geuns, Hogeschool van Amsterdam - dagvoorzitter
 • dr. Tamara Madern, onderzoeker Lectoraat Armoede en Participatie, Hogeschool van Amsterdam
 • Manuel van der Hoek, manager debiteurenbeheer, CZ zorgverzekeraar
 • Annette van Waning, directeur Vebego Foundation
 • Marie-Louise Voors, manager Delta Lloyd Foundation
 • Joke de Kock, voorzitter NVVK

Film Schuldeisers en schuldernaren, een ingewikkelde relatie.

Impressie van het congres op vrijdag 6 november 2015.

Locatie Hogeschool van Amsterdam, gebouw Wibauthuis (WBH), Wibautstraat 3b.

9:00-9:30u

Ontvangst

 

Plenair ochtendprogramma

9:30-9:40u

Opening door dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie, Hogeschool van Amsterdam 
Dagvoorzitter, Bart Blauw, Delta Lloyd Foundation

9:40-10:10u

Keynote, English 
‘Using Behavioural Science to Improve Financial Health', Katy Davis, vice president Ideas42

10:10-10:40u

Keynote, English 
‘Stoppen met roken: wat zijn de lessen voor schuldeisers?’, dr. E.S. (Eline) Smit, assistent professor Health Communication, Universiteit van Amsterdam

10:40-11:10u

English 
'Waarom schulden maken zo makkelijk is,  
dr. T.E. (Tamara) Madern, onderzoeker Lectoraat Armoede en Participatie, Hogeschool van Amsterdam

11:10-11:30u

Koffiepauze inclusief overloop naar workshopzalen

11:30-12:15u

Praktijkvoorbeelden: 

 

1. Is maatschappelijk verantwoord incasseren mogelijk?

2. Huurachterstand en woninguitzetting: wat is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties?

3. Maatwerk bij hypotheekachterstanden: hoe geven hypotheekverstrekkers dit vorm?

4. Het eerste contact met de schuldenaar: passend communiceren met verschillende doelgroepen.

5. Hoe communiceert een schuldeiser effectief met ‘moeilijke doelgroepen’?

6. Participatiewet: schulden aflossen door middel van tegenprestatie?

7. Wat is de rol en handelingsruimte van overheidscrediteuren?

8. Werknemers met schulden: wat kan een werkgever eraan/-voor doen?

9. Betekenis van de inzichten van ‘schaarste’ voor de relatie schuldeisers en schuldenaren.

10. Dragen digitale hulpmiddelen bij aan het oplossen of voorkomen van schuldenproblematiek?

11. Armoede en vrouwen: hoe worden vrouwen financieel zelfredzaam?

12:15-13:15u

Lunch

13:15-14:45u

Praktijkvoorbeelden: verdiepingsdialoog

14:45-15:00u

Koffiepauze

 

Plenair Middagprogramma

15:00-15:15u

Intermezzo door Mimoun Oaïssa

15:15-15:35u

‘Proactief en klantgericht incasseren bij CZ’, Manuel van der Hoek, manager debiteurenbeheer, CZ zorgverzekeraar

15:35-15:55u

'Financiële problemen? ‘Eigen schuld’ of zijn werkgevers verantwoordelijk voor werknemers met financiële problemen?' 
Annette van Waning, Directeur Vebego Foundation

15:55-16:15u

‘Maatschappelijke betrokkenheid, van schulden naar kansen’, Marie-Louise Voors, manager Delta Lloyd Foundation

16:15-16:45u

Afsluiting door Joke de Kock, voorzitter NVVK 

16:45-17:45u

Borrel

Presentaties

Bekijk hier de presentaties van de lezingen.

Bekijk hier de presentaties van de workshops. 

Webcollege

Via deze link kunt u de eerste drie lezingen van het congres bekijken. 

 • Katy Davis begint na 4 minuten en 39 seconde te spreken over de gedragingen van mensen in armoede.
 • Eline Smit begint na 37 minuten en 9 seconde te spreken over wat de lessen voor schuldeisers zijn uit wat we weten over stoppen met roken.
 • Tamara Madern begint na 1 uur, 7 minuten en 7 seconde te spreken over waarom schulden maken zo makkelijk is.

Publicaties

Via deze link kunt u de publicaties van Ideas42 downloaden. Katy Davis is de vice-president van Ideas42 en kwam over uit New York om te spreken op het congers. 

Deelname

Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden. 

Accreditatiepunten

Deze dag is geaccrediteerd door het Registerplein. U krijgt 1 punt voor geaccrediteerde scholing GHO, 6 punten voor het opleidingstraject Cliëntondersteuners en 2 punten in de Vrije Ruimte van Agogen, GGZ-agogen en Maatschappelijk Werk.

Wanneer u de presentielijst heeft getekend sturen wij u zo spoedig mogelijk een bewijs van deelname toe. U upload dit certificaat vervolgens in uw eigen online dossier bij het Registerplein. Op basis daarvan ontvangt u de toegekende punten voor het congres.  

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het congres contact op met Rosine van Dam via  akmi@hva.nl. Kijk voor publicaties en meer informatie over het lectoraat Armoede en Participatie op  www.hva.nl/armoede.

Lees alle tweets over het congres via #schulden2015

Samenwerkingspartners

none
Gepubliceerd door  AKMI 12 december 2016