Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Slotcongres Wie Helpt de Hulpverlener?

Congres

Staat u als organisatie voor kwaliteit en wilt u de deskundigheid van uw medewerkers bevorderen? Op zoek naar een manier om de ondersteuning binnen uw team vorm te geven? Of heeft u als hulpverlener behoefte aan meer werkbegeleiding? Kom dan naar het slotcongres ‘Wie Helpt De Hulpverlener?’

Zorg voor Jeugd

Na ruim twee jaar van onderzoek en ontwikkeling, is het project ‘Wie Helpt De Hulpverlener?’ van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd afgerond. En het resultaat mag er zijn: er is een enorme hoeveelheid aan kennis verzameld omtrent de vraag: hoe kunnen hulpverleners het beste ondersteund worden bij de uitvoering van hun werk? Van het opzetten van een ondersteuningssysteem tot het gebruik van videofeedback: dit project helpt u op weg.

Op woensdag 3 juni 2015 vindt het slotcongres van het project plaats met daarin lezingen over het onderwerp 'Wie helpt de hulpverlener?', presentaties over de ontwikkelde kennis en producten en voorbeelden van leren op de werkvloer in de vorm van workshops.

Doelgroep

 • Uitvoerend professionals, teamleiders en gedragswetenschappers preventieve en gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdbescherming
 • Beleidsmakers gemeenten regio Amsterdam, andere kennisinstellingen

Programma

9.30 - 10.00 uur

Inloop, registratie en koffie

10.00 - 10.15 uur

Opening

Leonieke Boendermaker, lector kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd, HvA

10.15 - 10.35 uur

Presentatie ‘Organisatie van leren op de werkvloer’

Sanne Pronk, onderzoeker Altra

10.35 - 10.50 uur

Discussie met de zaal over: ‘Wat hebben we hieraan?’

10.50 - 11.20 uur

Pauze

11.20 - 11.40 uur

Presentatie ‘Inhoud van leren op de werkvloer’

Pauline Goense, onderzoeker HvA & docent SPH/Uitstroomprofiel jeugdzorgwerker

11.40 - 12.20 uur

Reactie door vertegenwoordigers uit praktijk (Spirit), onderwijs (opleiding HvA) en wetenschap over de vraag: ‘Wat betekenen de uitkomsten voor praktijk, onderwijs en wetenschap?’

12.20 - 13.30 uur

Aanbieden boek ‘Leren op de werkvloer’ en de 'Toolkit Videofeedback in de Zorg voor Jeugd' aan Marleen Beumer, programma-directeur OKT Amsterdam

12.30 - 13.15 uur

Lunch

 

13.15 - 14.15 uur

Workshops ronde 1


14.15 - 14.45 uur

Pauze

14.45 - 15.45 uur

Workshops ronde 2

15.45 - 17.00 uur

Gezamenlijke afsluiting met borrel

 1. PMTO en het gebruik van de Fidelity Measure bij bespreking van videobeelden in supervisie door Gonny Albrecht (PI Research).
 2. Praktijkvoorbeeld van supervisie bij Generiek Gezinsgericht Werken bij Jeugdbescherming Amsterdam.
 3. Presentatie toolkit en instructiefilm voor werken met videofeedback door leden van de ontwikkelgroep van het project Wie Helpt de Hulpverlener, werkzaam als trainer of ouder- & kind adviseur.
 4. Videofeedback leidsters kinderopvang, gericht op feedback op pedagogisch handelen door Ruben Fukkink, lector pedagogische functie in onderwijs en opvoeding (HvA) en bijzonder hoogleraar kinderopvang (UvA).
 5. Lerend ontwikkelen in de Ouder- en Kind Teams in de stad Amsterdam.
 6. Aanpak groepssupervisie bij Multi Systeem Therapie door Hans Bakker, supervisor MST.

 

 1. PMTO en het gebruik van de Fidelity Measure bij bespreking van videobeelden in supervisie door Gonny Albrecht (PI Research).
 2. Praktijkvoorbeeld van supervisie bij Generiek Gezinsgericht Werken bij Jeugdbescherming Amsterdam.
 3. Presentatie toolkit en instructiefilm voor werken met videofeedback door leden van de ontwikkelgroep van het project Wie Helpt de Hulpverlener, werkzaam als trainer of ouder- & kind adviseur.
 4. Individuele supervisie bij Multidimensional Family Therapy (MDFT).
 5. Lerend ontwikkelen in de Ouder- en Kind Teams in de stad Amsterdam.
 6. Aanpak groepssupervisie bij Multi Systeem Therapie door Hans Bakker, supervisor MST.

Locatie

Het congres vindt plaats op de Hogeschool van Amsterdam, gebouw Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1.

Aanmelden

Aanmelden gaat via het aanmeldformulier. Deelname is gratis. Accreditatie NVO/NIP/NVMW is aangevraagd. Er zijn 140 beschikbare plaatsen. Neem voor vragen of meer informatie contact op met Inge Ruitenberg, akmi@hva.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op  www.hva.nl/whdh of neem contact op met Pauline Goense,  p.b.goense@hva.nl

Videoverslag slotcongres Wie Helpt de Hulpverlener?

logo_whdh_rgb_130x85
Gepubliceerd door  AKMI 11 juni 2015