Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Cultuur Centraal

Derde jaarcongres lectoraat Management van Cultuurverandering

Evenement

Op donderdag 26 juni 2014 vindt het congres Cultuur Centraal plaats. Dit is het derde jaarcongres van het lectoraat Management van Cultuurverandering. Tijdens het congres worden de uitgevoerde onderzoeken op het gebied van cultuur en cultuurveranderprocessen van het afgelopen jaar besproken.

Cultuur

Na de opening van het programma door prof.dr. Huib de Jong (rector van de Hogeschool van Amsterdam) geeft Doekle Terpstra (voorzitter College van Bestuur InHolland) als keynote speaker zijn visie op 'cultuur centraal'. Afgelopen jaar was hij lid van de commissie gedragscode behoorlijk bestuur semipublieke sector. Hierna volgen er vier miniconferenties over integriteit, behoorlijk bestuur, bewonersgestuurde wijkontwikkeling en laaggeletterdheid. De dag wordt afgesloten met een samenvatting van dr. Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering.

Programma

12.15 - 12.55 Ontvangst en lunch op het Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, Auditorium
12.55 - 13.00 Opening van het congres door Raphael Klinkhamer
13.00 - 13.10 Welkomstwoord door prof. dr. Huib de Jong
13.10 - 13.40 Keynote speaker: Doekle Terpstra
13.40 - 14.00 Overgang naar Kohnstammhuis, Wibautstraat 4
14.00 - 16.30 Miniconferenties in de Broedplaatsen/FLOOR
16.30 - 18.00 Borrel Afsluiting door dr. Alex Straathof

Miniconferenties

Er worden vier verschillende miniconferenties aangeboden door de onderzoeksleiders van het lectoraat. Deze hebben betrekking op de onderzoeken die het afgelopen jaar zijn gestart en uitgevoerd.

  1. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling - Stephanie Verdoolaege
  2. Laaggeletterdheid - Samir Achbab
  3. Integriteit - Arjan Trommel
  4. Behoorlijk bestuur - Maayke Jansen

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het congres.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor het congres.

In de media

 

Verslag Congres 'Cultuur Centraal'

Gepubliceerd door  AKMI 4 december 2014