Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  A. de Wreede (Ann)

Management assistent en eventcoordinatie Social Work

Ann werkt als management assistent voor het cluster Social Work en doet ze projectcoordinatie van congressen en conferenties.

in 2012/2013 heeft ze meegewerkt aan het het onderzoeksproject ‘’Homoseksualiteit verankerd in het jongerenwerk’’ als waarnemend projectcoördinator van deeltraject 1.