Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  drs. E.A. van der Heijden (Elke)

Valorisatiemanager en fieldlabco├Ârdinator Zuidoost

Elke werkt sinds 2009 voor het Kenniscentrum Maatschappij en Recht. Momenteel is zij werkzaam als programmamanager bij het ondezoeksprogramma Urban Management. Tot oktober 2013 was zij clustermanager van het onderzoeksprogramma Social Work.