Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Gezondheid - Achieve

Pediatric Volitional Questionnaire

De PVQ is een observatie-instrument dat de motivatie van een kind onderzoekt. Door systematisch vast te leggen hoe een kind reageert op en handelt in zijn omgeving, wordt inzicht verkregen in de interne motivatie van het kind en over hoe de omgeving ‘het Willen’ versterkt of belemmert.

De PVQ kan gebruikt worden door ergotherapeuten of door andere disciplines die te maken hebben met de motivatie van een kind.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 19 juni 2015